10:12 02/09/2017

Bổ nhiệm, điều động nhân sự một số bộ ngành

Quyên Anh

Có sự thay đổi nhân sự tại Ngân hàng Nhà nước, Bộ Thông tin và Truyền Thông và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Thứ trưởng, Tổng giám đốc Nguyễn Thị Minh đã trao quyết định bổ nhiệm 
có thời hạn ông: Nguyễn Đức Hòa, Phó giám đốc phụ trách Bảo hiểm xã
 hội thành phố Hà Nội giữ chức vụ Giám đốc Bảo hiểm Xã hội thành phố
 Hà Nội.
Thứ trưởng, Tổng giám đốc Nguyễn Thị Minh đã trao quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông: Nguyễn Đức Hòa, Phó giám đốc phụ trách Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội giữ chức vụ Giám đốc Bảo hiểm Xã hội thành phố Hà Nội.
Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, Bộ Thông tin và Truyền Thông và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam vừa trao các quyết định về công tác cán bộ.

Theo đó, ngày 1/9, ông Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương; ông Nguyễn Phước Thanh, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã dự lễ trao quyết định bổ nhiệm ông Võ Đình Phong, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Bình Dương giữ chức vụ quyền Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Bình Dương từ ngày 1/9/2017 thay cho ông Bùi Văn Nu nghỉ hưu theo chế độ.

Trước đó, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cũng đã trao Quyết định của Thống đốc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Oánh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Bắc Giang giữ chức vụ Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Bắc Giang từ ngày 1/9/2017.

Đồng thời trao Quyết định bổ nhiệm bà Lê Thị Hoàng Hà, Trưởng phòng Tổng hợp và Kiểm soát nội bộ giữ chức vụ Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Bắc Giang từ ngày 1/9/2017.

Trước đó, ngày 29/8, Thống đốc Lê Minh Hưng đã trao Quyết định điều động và bổ nhiệm Giám đốc Sở Giao dịch Phạm Bảo Lâm giữ chức Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ kể từ ngày 1/9/2017. Thời hạn giữ chức vụ của ông Phạm Bảo Lâm là 5 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.

Đồng thời, Thống đốc đã trao Quyết định 7 điều động và bổ nhiệm Phó vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoại hối Nguyễn Văn Anh giữ chức Giám đốc Sở Giao dịch kể từ ngày 1/9/2017, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.

Tại Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Tổng giám đốc Nguyễn Thị Minh đã trao quyết định bổ nhiệm có thời hạn các ông: Nguyễn Đức Hòa, Phó giám đốc phụ trách Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội giữ chức vụ Giám đốc Bảo hiểm Xã hội thành phố Hà Nội; Đậu Tú Lan, Phó giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Lâm Đồng giữ chức vụ Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Lâm Đồng.

Ngoài ra, từ 1/9/2017, bổ nhiệm có thời hạn các ông: Nguyễn Tất Thao, Trưởng phòng Nghiệp vụ giám định giữ chức vụ Phó trưởng ban Ban Thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế; Phạm Ngọc Sơn, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu giữ chức vụ Phó giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu; Lê Quang Khoa, Giám đốc Bảo hiểm Xã hội thành phố Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) giữ chức vụ Phó giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Trị.

Ông Trần Ngọc Quân, Giám đốc Bảo hiểm Xã hội huyện Krông Nô (tỉnh Đắk Nông) giữ chức vụ Phó giám đốc Bảo hiểm Xã Hội tỉnh Đắk Nông; Hồ Tấn Lộc, Trưởng phòng Khai thác và Thu nợ (Bảo hiểm Xã hội tỉnh Đắk Nông) giữ chức vụ Phó giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Đắk Nông; tiếp nhận và bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Đình Tuấn, Phó trưởng Ban quản lý Vịnh Hạ Long giữ chức vụ Phó giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Ninh.

Cũng từ ngày 1/9/2017, Tổng giám đốc Bảo hiểm Xã hội giao ông Phạm Đức Cường, Phó giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bắc Ninh chịu trách nhiệm phụ trách, điều hành Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bắc Ninh.

Tại Bộ Thông tin và Truyền thông, Thứ trưởng Phan Tâm đã trao Quyết định của Bộ trưởng về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn bà Trần Thị Quốc Hiền, Phó chánh Văn phòng Bộ giữ chức vụ Phó cục trưởng Cục Thông tin cơ sở.

Đồng thời trao Quyết định của Bộ trưởng bổ nhiệm có thời hạn ông Đinh Đức Thiện, quyền Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thôn giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông thuộc Bộ.