22:53 20/07/2017

Thủ tướng bổ nhiệm, phê chuẩn lãnh đạo cấp bộ và địa phương

Ngô Trang

Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại ông Hà Công Tuấn giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định bổ nhiệm lại Thứ trưởng 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phê chuẩn kết quả bầu bổ sung 2 
Phó chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phê chuẩn kết quả bầu bổ sung 2 Phó chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phê chuẩn kết quả bầu bổ sung 2 Phó chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Cụ thể, tại Quyết định 1039/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại ông Hà Công Tuấn giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tại Quyết định 1068/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung 2 Phó chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Phạm Văn Hà, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; ông Nguyễn Văn Thành, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính.

Liên quan đến công tác nhân sự, Thủ tướng cũng vừa quyết định bổ sung ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm Phó chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương thay ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy Tp.HCM.