06:54 13/09/2018

Bộ Nội vụ đề xuất quy định mới về thành lập tổ dân phố

Duyên Duyên

Bộ Nội vụ đề xuất một trong những điều kiện để thành lập tổ dân phố mới tại Hà Nội, Tp.HCM là phải có từ 450 hộ gia đình trở lên, giảm 50 hộ so với điều kiện hiện nay

Về cơ bản dự thảo đã cắt giảm số lượng gia đình từ 50 - 250 hộ cần phải có khi thành lập thôn, tổ dân phố mới.
Về cơ bản dự thảo đã cắt giảm số lượng gia đình từ 50 - 250 hộ cần phải có khi thành lập thôn, tổ dân phố mới.

Bộ Nội vụ vừa công bố dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2012/TT-BNV hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.

Điểm mới của dự thảo này là sửa đổi quy định về "điều kiện thành lập thôn mới, tổ dân phố mới". Cụ thể, về quy mô số hộ gia đình, đối với thôn ở xã, dự thảo quy định thôn ở xã thuộc các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc có không dưới 150 hộ gia đình, giảm 250 hộ so với quy định hiện nay.

Các thôn ở xã thuộc các tỉnh Đồng bằng sông Hồng có không dưới 300 hộ gia đình, giảm 100 hộ so với quy định hiện nay.

Đối với thôn ở xã thuộc các tỉnh miền Trung phải có không dưới 250 hộ gia đình (giảm 150 hộ); thôn ở xã thuộc các tỉnh miền Nam có không dưới 350 hộ gia đình (giảm 150 hộ); thôn ở xã thuộc các tỉnh Tây Nguyên có không dưới 200 hộ gia đình (giảm 200 hộ); thôn ở đơn vị hành chính cấp xã được công nhận là xã miền núi vùng cao trên cả nước có không dưới 100 hộ gia đình (giảm 100 hộ); thôn ở xã biên giới, hải đảo có không dưới 100 hộ gia đình (giảm 100 hộ).

Đối với tổ dân phố ở phường, thị trấn, dự thảo đề xuất tổ dân phố ở phường, thị trấn thuộc các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc có không dưới 200 hộ gia đình (giảm 100 hộ); tổ dân phố ở phường, thị trấn thuộc các tỉnh Đồng bằng sông Hồng có không dưới 350 hộ gia đình (giảm 150 hộ).

Tổ dân phố ở phường, thị trấn thuộc các tỉnh miền Trung có không dưới 300 hộ gia đình; tổ dân phố ở phường, thị trấn thuộc các tỉnh miền Nam có không dưới 400 hộ gia đình; tổ dân phố ở phường, thị trấn thuộc các tỉnh Tây Nguyên có không dưới 250 hộ gia đình; tổ dân phố ở đơn vị hành chính cấp xã được công nhận là xã miền núi, vùng cao trên cả nước có không dưới 150 hộ gia đình; tổ dân phố ở phường, thị trấn biên giới, hải đảo có không dưới 150 hộ gia đình.

Riêng Tp Hà Nội và Tp.HCM, Bộ Nội vụ đề nghị tổ dân phố phải có quy mô không dưới 450 hộ gia đình, giảm 50 hộ so với quy định hiện nay.

Như vậy, về cơ bản dự thảo đã cắt giảm số lượng gia đình từ 50 - 250 hộ cần phải có khi thành lập thôn, tổ dân phố mới, đồng thời bổ sung thêm quy định cụ thể cho các vùng, miền khác nhau trên cả nước.

Ngoài ra, dự thảo cũng đề xuất các điều kiện khác như thôn và tổ dân phố cần có cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương để phục vụ hoạt động cộng đồng và bảo đảm ổn định cuộc sống của người dân...

Trường hợp các thôn, tổ dân phố nằm trong quy hoạch giải phóng mặt bằng, quy hoạch dãn dân hoặc do di dân ở vùng núi cao, vùng sâu, vùng xa, nơi có địa hình bị chia cắt phức tạp, địa bàn rộng, giao thông đi lại khó khăn đòi hỏi phải thành lập các thôn, tổ dân phố mới thì quy mô thôn có không dưới 50 hộ gia đình, tổ dân phố có không dưới 100 hộ gia đình.