12:07 31/12/2015

Bộ Quốc phòng Việt - Trung lập đường dây liên lạc trực tiếp

Ngô Trang

Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Trung Quốc chính thức thiết lập đường dây liên lạc trực tiếp

Bộ trưởng Quốc Phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn, sáng 31/12.<br>
Bộ trưởng Quốc Phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn, sáng 31/12.<br>
Sáng 31/12, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Thượng tướng Thường Vạn Toàn, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã có cuộc điện đàm nhân dịp Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Trung Quốc chính thức thiết lập đường dây liên lạc trực tiếp.

Hai Bộ trưởng thống nhất cho rằng, việc thiết lập đường dây liên lạc trực tiếp giữa Bộ Quốc phòng hai nước là một nội dung hợp tác mới thể hiện sự tin cậy lẫn nhau và tạo điều kiện để lãnh đạo quân đội hai nước kịp thời trao đổi những vấn đề trong quan hệ quốc phòng song phương.

Lãnh đạo quân đội hai nước đánh giá cao quan hệ hợp tác quốc phòng thời gian qua và cho rằng, sự hợp tác đã mang lại hiệu quả thiết thực, là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ giữa hai nước, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực, đáp ứng lợi ích của nhân dân mỗi nước, từng bước giải quyết thỏa đáng những bất đồng trên cơ sở các nhận thức chung giữa lãnh đạo hai nước.

Hai Bộ trưởng thống nhất thời gian tới cần thúc đẩy hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, đặc biệt là tăng cường giao lưu các cấp, triển khai có hiệu quả các thỏa thuận đã ký kết, góp phần đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc không ngừng phát triển lành mạnh, ổn định.