23:42 17/08/2009

Bổ sung hơn 550 triệu USD cho Nhà máy Lọc dầu Dung Quất

Từ Nguyên

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư cho Dự án Nhà máy Lọc dầu Dung Quất

Nhà máy Lọc dầu Dung Quất là dự án lọc hóa dầu đầu tiên của Việt Nam. Sau 6 tháng chạy thử, đến thời điểm này, 14 phân xưởng công nghệ và phụ trợ của nhà máy đều đã vận hành ổn định, đạt 85% công suất - Ảnh: VL
Nhà máy Lọc dầu Dung Quất là dự án lọc hóa dầu đầu tiên của Việt Nam. Sau 6 tháng chạy thử, đến thời điểm này, 14 phân xưởng công nghệ và phụ trợ của nhà máy đều đã vận hành ổn định, đạt 85% công suất - Ảnh: VL
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư cho Dự án Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

Theo đó, Thủ tướng quyết định tăng thêm gần 553 triệu USD cho dự án lọc hóa dầu đầu tiên của Việt Nam nhằm phù hợp với tình hình biến động của giá cả cũng như tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ hoàn thành 100% công suất của dự án.

Với quyết định này, tổng mức đầu tư của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất sẽ được tăng từ 2,501 tỷ USD lên 3,054 tỷ USD, trong đó chi phí cho các hợp đồng EPC gần 2,481 tỷ USD; chi phí cho các hạng mục, công trình ngoài các hợp đồng EPC gần 215,6 triệu USD; chi phí tài chính gần 90 triệu USD; vốn lưu động 200 triệu USD và chi phí dự phòng hơn 67,4 triệu USD (bao gồm chi phí hỗ trợ các hộ dân đã di chuyển, nhường đất cho dự án).

Về nguồn vốn huy động cho nhà máy vẫn được thực hiện theo tại Quyết định số 546/2005 của Thủ tướng, trong đó ngân sách nhà nước cấp 800 triệu USD từ tiền lãi dầu thô sau thuế được chia từ liên doanh Vietsovpetro trong giai đoạn 1995 - 2010; vốn tín dụng ưu đãi đầu tư phát triển của Nhà nước 1 tỷ USD; vốn vay thương mại 475 triệu USD và phần còn lại do chủ đầu tư tự thu xếp 226 triệu USD.

Đối với phần vốn tăng thêm gần 553 triệu USD sẽ được lấy từ tiền lãi bán dầu nước chủ nhà được để lại cho Petro Vietnam.

Nhà máy Lọc dầu Dung Quất là dự án lọc hóa dầu đầu tiên của Việt Nam. Sau 6 tháng chạy thử, đến thời điểm này, 14 phân xưởng công nghệ và phụ trợ của nhà máy đều đã vận hành ổn định, đạt 85% công suất.

Theo kế hoạch, đến ngày 25/8 tới, nhà máy sẽ vận hành đạt 100% công suất thiết kế và đến cuối tháng 10/2009, nhà thầu chính Technip sẽ chính thức bàn giao toàn bộ nhà máy cho Petro Vietnam tiếp quản.