08:06 03/05/2018

Bộ Tài chính đề xuất cắt giảm 193 điều kiện kinh doanh

Duyên Duyên

Trong lĩnh vực chứng khoán, Bộ đề xuất cắt giảm 38 điều kiện và đơn giản hóa 40 điều kiện kinh doanh

Bộ Tài chính đề xuất bãi bỏ 99 điều kiện kinh doanh và đơn giản hóa 94 điều kiện kinh doanh trong 7 lĩnh vực, bao gồm bảo hiểm, chứng khoán, giá, hải quan, kiểm toán, tài chính ngân hàng, thuế.

Theo đề xuất của Bộ Tài chính, trong lĩnh vực tài chính ngân hàng sẽ cắt giảm 14 điều kiện, đơn giản hóa 15 điều kiện kinh doanh.

Trong lĩnh vực hải quan, Bộ đề xuất cắt giảm 1 điều kiện và đơn giản hóa 15 điều kiện. Đáng chú ý, trong lĩnh vực này dự kiến sẽ không yêu cầu nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan phải có trình độ cao đẳng trở lên trong các ngành kinh tế, luật, kỹ thuật, mà chỉ cần có trình độ cao đẳng trở lên trong bất cứ ngành nào.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đề xuất sửa đổi quy định về phần mềm. Theo đó, hiện nay các phần mềm của doanh nghiệp phải đáp ứng các tiêu chí về quản lý hàng nhập, lưu giữ, tồn của các loại hình kinh doanh kho bãi, địa điểm theo từng mặt hàng, đối tượng mua hàng, tờ khai hải quan…

Tuy nhiên Bộ Tài chính cho rằng các phần mềm này chỉ cần đáp ứng kết nối trực tiếp với hệ thống xử lý dữ liệu điện tử Hải quan để cung cấp thông tin.

Bộ Tài chính đề xuất cắt giảm 193 điều kiện kinh doanh - Ảnh 1.

Trong lĩnh vực chứng khoán, Bộ đề xuất cắt giảm 38 điều kiện và đơn giản hóa 40 điều kiện kinh doanh. Bộ Tài chính cho biết, hiện đơn vị này đang được giao chủ trì xây dựng Luật Chứng khoán sửa đổi.

Theo kế hoạch, Luật sửa đổi này được đưa vào Chương trình xây dựng Luật 2018, trình Quốc hội xem xét thông qua vào năm 2019. Từ đó, việc thực thi phương án đơn giản hóa, bãi bỏ các điều kiện sẽ được nghiên cứu đầy đủ trong quá trình soạn thảo Luật và văn bản hướng dẫn thi hành.

Đối với lĩnh vực bảo hiểm, Bộ Tài chính đề xuất cắt giảm 21 điều kiện, đơn giản hóa 7 điều kiện kinh doanh. Đáng chú ý, Bộ đề xuất bỏ quy định phải góp vốn bằng tiền vì hiện nay Luật Doanh nghiệp cho phép chủ đầu tư góp vốn bằng các hình thức đa dạng (không chỉ bằng tiền).

Thay vào đó, chỉ quy định về nguyên tắc, chẳng hạn chủ đầu tư phải sử dụng vốn góp của chính mình để góp vốn; đảm bảo việc góp vốn không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và đáp ứng các quy định của pháp luật chuyên ngành.

Đối với doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm dự kiến được thành lập, đề nghị cắt giảm điều kiện: có loại hình doanh nghiệp, điều lệ công ty (đối với doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm), quy chế tổ chức và hoạt động (đối với chi nhánh nước ngoài) phù hợp với quy định…

Về điều kiện thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm, với cá tổ chức của Việt Nam, Bộ Tài chính cũng đề xuất bỏ điều kiện doanh nghiệp phải hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm.

Lý do là để tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư hoạt động trong các lĩnh vực khác đầu tư vào thị trường bảo hiểm Việt Nam.

Tương tự với tổ chức nước ngoài, Bộ đề xuất bỏ quy định phải là doanh nghiệp bảo hiểm, với lý do nhằm thu hút nhiều hơn các nhà đầu tư tham gia vào thị trường.

Về điều kiện thành lập công ty cổ phần bảo hiểm, Bộ Tài chính đề xuất bãi bỏ quy định trong thời hạn 3 năm kể từ ngày được cấp giấy phép, các cổ đông sáng lập phải cùng nhau sở hữu tối thiểu 50% số cổ phần phổ thông được quyền chào bán của công ty cổ phần bảo hiểm.

Trong lĩnh vực kế toán kiểm toán, Bộ Tài chính đề nghị cắt giảm 17 điều kiện và đơn giản hóa 2 điều kiện kinh doanh. Trong lĩnh vực giá, Bộ đề xuất cắt giảm 7 điều kiện, đơn giản hóa 14 điều kiện kinh doanh.

Đối với lĩnh vực thuế, đơn vị này đề nghị cắt giảm 1 điều kiện và đơn giản hóa 1 điều kiện kinh doanh.

Cụ thể, trong lĩnh vực kinh doanh các dịch vụ về thuế, Bộ đề xuất bỏ điều kiện về nhân lực "có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có phẩm chất, đạo đức tốt, trung thực, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật".

Với kinh doanh dịch vụ đòi nợ, Bộ đề xuất cắt giảm các điều kiện có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không có tiền án với người quản lý, giám đốc chi nhánh và người lao động…

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đề xuất đơn giản hóa nhiều điều kiện trong lĩnh vực kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, kinh doanh casino, kinh doanh đặt cược đua ngựa, đặt cược đua chó…