10:36 23/02/2019

Bộ Tài chính "thúc" các đơn vị gửi kế hoạch phân bổ vốn nguồn ngân sách

Duyên Duyên

Tính đến ngày 19/2/2019, vẫn còn 9 đơn vị chưa có văn bản phân bổ kế hoạch vốn đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2019 gửi Bộ Tài chính

Thủ tướng giao trên 337.617 tỷ đồng cho các đơn vị thực hiện kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2019. Ảnh minh họa.
Thủ tướng giao trên 337.617 tỷ đồng cho các đơn vị thực hiện kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2019. Ảnh minh họa.

Bộ Tài chính vừa có văn bản đề nghị các đơn vị chưa thực hiện phân bổ khẩn trương thực hiện phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2019 gửi Bộ Tài chính trước ngày 25/02/2019.

Theo đó, cơ quan này cho biết, ngày 31/12/2018, Thủ tướng đã có Quyết định 1897 về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2019.

Cụ thể, Thủ tướng giao trên 337.617 tỷ đồng cho các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2019, không bao gồm vốn bố trí cho Chương trình mục tiêu Biển đông - Hải đảo và Chương trình mục tiêu công nghiệp quốc phòng, và danh mục dự án sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách trung ương năm 2019.

Các Bộ, ngành, địa phương, căn cứ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước và danh mục, mức vốn các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương năm 2019 được giao, thực hiện Thông báo cho các đơn vị danh mục và mức vốn ngân sách trung ương bố trí cho từng dự án và gửi báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 30/01/2019 theo quy định.

Tuy nhiên theo Bộ Tài chính, căn cứ số liệu tổng hợp đến ngày 19/02/2019, vẫn còn 9 đơn vị, trong đó có 1 Bộ ngành và 8 địa phương chưa có văn bản phân bổ kế hoạch vốn đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2019 gửi Bộ Tài chính.

Để đảm bảo việc triển khai kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2019, cơ quan này đã có văn bản số 1966 ngày 19/2/2019 đề nghị các đơn vị chưa thực hiện phân bổ khẩn trương thực hiện phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2019 gửi Bộ Tài chính trước ngày 25/02/2019 để Bộ Tài chính tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ công khai tình hình giải ngân tháng 2/2019 theo quy định.