08:08 27/07/2017

Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước “lệch” thông tin

Thùy Dung

Bộ Tài chính lên tiếng khi Ngân hàng Nhà nước nói có nhầm lẫn về tỷ lệ giải ngân đầu tư công

Trụ sở Bộ Tài chính tại Hà Nội.<br>
Trụ sở Bộ Tài chính tại Hà Nội.<br>
Ngày 26/7, Bộ Tài chính công bố thêm thông tin, liên quan đến việc có nhầm lẫn hay không khi đưa Ngân hàng Nhà nước vào danh sách chậm giải ngân đầu tư công nửa đầu năm nay.

Sau thông tin về buổi làm việc của Tổ công tác của Thủ tướng với các bộ, cơ quan, địa phương ngày 25/7 về giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017, đã có những số liệu và diễn giải khác nhau về tỷ lệ thực hiện của Ngân hàng Nhà nước.

Trong thông tin cuối ngày 25/7, Ngân hàng Nhà nước cho biết, tại cuộc họp trên, theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước và xem xét của tổ công tác về số liệu cụ thể vốn đầu tư công năm 2017 đã được Thủ tướng Chính phủ giao và số thực tế đã giải ngân của Ngân hàng Nhà nước, tỷ lệ 5,8% do Bộ Tài chính đưa ra là không chính xác do nhầm lẫn cách tính.

Còn thực tế, số vốn giải ngân đã được xác định chính xác của Ngân hàng Nhà nước là 56,14%.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước khẳng định: “Với tỷ lệ giải ngân 56,14% cho thấy Ngân hàng Nhà nước là đơn vị đã tích cực triển khai các biện pháp đẩy mạnh tiến độ các dự án đầu tư trong 6 tháng đầu năm. Kế hoạch từ nay đến hết năm, Ngân hàng Nhà nước sẽ đảm bảo giải ngân hết số vốn đã được Thủ tướng Chính phủ giao năm 2017”.

Trước những thông tin còn khác nhau nói trên, ngày 26/7, Bộ Tài chính cung cấp thêm một số thông tin và các số liệu liên quan.

Cụ thể, năm 2017, tại Nghị quyết số 29/2016/QH14 ngày 14/11/2016 của Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2017, Ngân hàng Nhà nước được giao tổng kế hoạch chi đầu tư nguồn ngân sách nhà nước là 73.380 triệu đồng.

Tại Quyết định số 2562/QĐ-TTg ngày 31/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2017, tổng số kế hoạch vốn năm 2017 (vốn trong nước) của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ giao là 73.380 triệu đồng, gồm: “số vốn đúng quy định là 7.645 triệu đồng; số vốn bố trí chưa đúng quy định, chưa phân bổ chi tiết, hoặc thông tin số liệu chưa rõ ràng cần tiếp tục rà soát là 65.735 triệu đồng”.

Bộ Tài chính dẫn báo cáo của Kho bạc nhà nước, đến hết 30/6/2017 Ngân hàng Nhà nước đã giải ngân 4.292 triệu đồng. Vì vậy, tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn năm 2017 của Ngân hàng Nhà nước đến 30/6/017 là 5,8% (so với tổng mức kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2017 của Ngân hàng Nhà nước đã được Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao là 73.380 triệu đồng).

“Đối với số vốn bố trí chưa đúng quy định, chưa phân bổ chi tiết, hoặc thông tin số liệu chưa rõ ràng cần tiếp tục rà soát là 65.735 triệu đồng tại Quyết định số 2562/QĐ-TTg ngày 31/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ (của dự án NH09B do có số giải ngân kế hoạch vốn năm 2016 đến ngày 30/9/2016 đạt dưới 30% kế hoạch nên không đủ điều kiện bố trí kế hoạch năm 2017 theo quy định tại Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 8/7/2016 của Chính phủ) thì Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để báo cáo cấp thẩm quyền tiếp tục phân bổ cho dự án”, Bộ Tài chính kết luận.