21:39 23/01/2014

Bộ Thông tin và Truyền thông có thứ trưởng thứ 5

Thủy Diệu

Ông Trương Minh Tuấn, nguyên Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chính thức giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Có khả năng ông Trương Minh Tuấn (ảnh) sẽ đảm nhiệm vị trí của nguyên Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn, phụ trách mảng báo chí - xuất bản.
Có khả năng ông Trương Minh Tuấn (ảnh) sẽ đảm nhiệm vị trí của nguyên Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn, phụ trách mảng báo chí - xuất bản.
Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định bổ nhiệm ông Trương Minh Tuấn, nguyên Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Như vậy, ông Trương Minh Tuấn là thứ trưởng thứ 5 của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

Hiện, ngoài Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, Bộ Thông tin và Truyền thông có 4 thứ trưởng là các ông: Lê Nam Thắng, Trần Đức Lai, Nguyễn Minh Hồng và Nguyễn Thành Hưng.

Ông Trương Minh Tuấn sinh năm 1960. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, ông Trương Minh Tuấn đã trải qua các chức vụ Vụ trưởng, Trưởng cơ quan thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại thành phố Đà Nẵng; Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Trước đó, cuối tháng 9/2013, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đã trao Quyết định nghỉ hưu cho ông Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông từ ngày 1/10/2013. Vì thế, có khả năng ông Tuấn sẽ đảm nhiệm vị trí của nguyên Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn, phụ trách mảng báo chí - xuất bản.