10:07 07/09/2010

Bỏ tờ khai nhập cảnh - xuất cảnh tại các sân bay quốc tế của Việt Nam

Từ ngày 15/9, không phải kê khai tờ khai nhập cảnh - xuất cảnh tại các sân bay quốc tế của Việt Nam

Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập cảnh, Bộ Công an đã báo cáo đề xuất và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý bỏ tờ khai nhập cảnh - xuất cảnh cho mọi hành khách khi làm thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh tại các cửa khẩu đã được trang bị máy đọc hộ chiếu và nối mạng máy tính.

Theo Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an), từ ngày 15/9, mọi hành khách không phải kê khai tờ khai nhập cảnh - xuất cảnh khi làm thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh tại các sân bay quốc tế của Việt Nam. Các cửa khẩu còn lại sẽ bỏ tờ khai nhập cảnh - xuất cảnh khi đủ điều kiện.

Để biết thêm thông tin, bạn đọc có thể truy cập trang thông tin điện tử của Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) theo địa chỉ www.vnimm.gov.vn

Phan Ngọc (QĐND)