16:10 02/10/2018

Bố trí nhân sự Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước sau hơn hai năm để trống

Nhật Nam

Ngân hàng Nhà nước chính thức giao nhân sự đảm nhiệm quyền Chánh thanh tra từ 1/10/2018

Phó thống đốc Nguyễn Kim Anh trao quyết định giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Văn Du (bên trái).
Phó thống đốc Nguyễn Kim Anh trao quyết định giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Văn Du (bên trái).

Ngày 1/10/2018, Ngân hàng Nhà nước công bố và trao quyết định của Thống đốc giao nhiệm vụ đối với ông Nguyễn Văn Du - Phó chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng giữ chức vụ quyền Chánh thanh tra, giám sát ngân hàng.

Cụ thể, ngày 26/9/2018, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định số 1859/QĐ-NHNN giao ông Nguyễn Văn Du - Phó chánh thanh tra, giám sát ngân hàng thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng giữ chức quyền Chánh thanh tra, giám sát ngân hàng thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước kể từ ngày 1/10/2018.

Với quyết định trên, vị trí Chánh thanh tra, giám sát ngân hàng đã có nhân sự giữ quyền đảm trách, sau hơn hai năm để trống.

Ông Nguyễn Văn Du (sinh năm 1962) là cử nhân kinh tế tại Học viện Ngân hàng (năm 1984), thạc sỹ kinh tế tại trường Đại học Ngoại thương (năm 2000).

Ông Du có kinh nghiệm công tác trên 30 năm trong ngành ngân hàng, đã trải qua nhiều công việc và chức vụ lãnh đạo tại Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank).

Sau gần 8 năm (từ tháng 8/2008 đến tháng 6/2016) là Phó tổng giám đốc VietinBank, tháng 6/2016 ông Nguyễn Văn Du được tiếp nhận và bổ nhiệm giữ chức Chánh văn phòng Ngân hàng Nhà nước và từ tháng 8/2018 được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng.