11:50 13/09/2013

Bỏ trích trực tiếp lệ phí đăng ký và cấp biển số ôtô, xe máy

An Nhi

Cơ quan thu lệ phí sẽ không được trích trực tiếp từ số tiền phí thu được để sử dụng vào công tác cấp đăng ký và cấp biển số

Bộ Tài chính cũng quy định, các khoản chi phí liên quan đến công tác cấp
 đăng ký xe và thu lệ phí sẽ được ngân sách nhà nước cấp theo dự toán 
được duyệt hàng năm.
Bộ Tài chính cũng quy định, các khoản chi phí liên quan đến công tác cấp đăng ký xe và thu lệ phí sẽ được ngân sách nhà nước cấp theo dự toán được duyệt hàng năm.
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 127/2013/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Theo đó, số tiền lệ phí thu được tuỳ theo số thu nhiều hay ít mà định kỳ hàng ngày hoặc một tuần một lần, cơ quan công an phải gửi vào tài khoản “tạm giữ tiền phí, lệ phí” mở tại Kho bạc Nhà nước nơi đóng trụ sở chính. Toàn bộ số tiền lệ phí thu được, cơ quan thu lệ phí nộp vào ngân sách nhà nước theo chương, mục, tiểu mục của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.

Bộ Tài chính cũng quy định, các khoản chi phí liên quan đến công tác cấp đăng ký xe và thu lệ phí sẽ được ngân sách nhà nước cấp theo dự toán được duyệt hàng năm.

Như vậy, cơ quan thu lệ phí sẽ không được trích trực tiếp theo các tỷ lệ quy định cụ thể từ số tiền thu được để sử dụng vào công tác cấp đăng ký và cấp biển số như hiện hành.

Theo quy định tại Thông tư 212/2010/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 21/12/2010, toàn bộ số tiền lệ phí thu được, sau khi trừ số tiền mua biển số theo mức giá của Bộ Tài chính quy định trong từng thời kỳ, số tiền còn lại (coi như 100%), cơ quan công an thực hiện việc thu lệ phí được trích một phần theo tỷ lệ cụ thể là: tại thành phố Hà Nội và Tp.HCM trích theo quy định của Hội đồng Nhân dân thành phố nhưng tối đa không quá 10%; tại thành phố trực thuộc trung ương khác là 20%; tại các tỉnh khác còn lại là 35%.

Ngoài điều chỉnh nêu trên, các nội dung khác liên quan đến chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ vẫn áp dụng đúng theo quy định tại Thông tư 212 của Bộ Tài chính.

Trong đó đáng chú ý là mức thu lệ phí cấp mới giấy đăng ký kèm theo biển số đối với xe máy được tính theo giá tính lệ phí trước bạ, dao động từ 500.000 đồng đến 4 triệu đồng đối với khu vực I; từ 200.000 – 800.000 đồng đối với khu vực II; 50.000 đồng đối với khu vực III và xe máy 3 bánh chuyên dùng cho người tàn tật.

Phí đối với ôtô chở người dưới 10 chỗ ngồi không hoạt động kinh doanh vận tải hành khách, mức thu lệ phí cấp mới giấy đăng ký kèm theo biển số là 2 - 20 triệu đồng tại khu vực I, mức 1 triệu đồng tại khu vực II, mức 200.000 đồng tại khu vực III…