16:16 01/11/2017

Bộ trưởng "rất mừng" vì chưa bao giờ nông nghiệp được quan tâm như thế

Nguyên Vũ

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nói ông rất mừng vì nông nghiệp chưa bao giờ được sự quan tâm của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội như giai đoạn này

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội.
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội.

Giải trình ý kiến đại biểu về lĩnh vực được giao phụ trách, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường nói ông rất mừng. Vì, nông nghiệp chưa bao giờ được sự quan tâm của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội, các thành phần kinh tế như giai đoạn này.

"Đồng chí Tổng bí thư đi làm việc với nước ngoài đều đề xuất về nông sản. Đồng chí Chủ tịch nước mùng 6 Tết đi tịch điền, đồng chí Chủ tịch Quốc hội lên Lạng Sơn thúc đẩy vùng trồng ớt xuất khẩu của hợp tác xã. Đồng chí Thủ tướng ở bất kỳ diễn đàn nào cũng đề xuất đến nông nghiệp công nghệ cao, tái cơ cấu nông nghiệp nông thôn", Bộ trưởng nêu cụ thể sự quan tâm của các vị "tứ trụ" với nông nghiệp.

Ông Cường cũng nhấn mạnh: đặc biệt chưa giai đoạn nào các đồng chí thường vụ, bí thư, chủ tịch ở tỉnh, thành phố quan tâm nông nghiệp như hiện nay.

Thông tin tiếp theo từ Bộ trưởng cũng rất lạc quan. Đó là dù mới chỉ có hơn 4.000 doanh nghiệp tham gia đầu tư vào nông nghiệp nhưng sự vào cuộc rất quyết liệt, tất cả các ngành hàng lớn đều có doanh nghiệp lớn.

Năm nay có doanh nghiệp xuất khẩu tới 600-700 triệu USD, chúng ta có 2 nữ tướng rất giỏi về ngành sữa thứ hạng trên thế giới và Châu Á, điều đó rất tự hào. Ngành nông sản hiện nay doanh nghiệp vào cuộc rất tốt, Bộ trưởng đánh giá.

Chuyển sang đối tượng quan trọng nhất là bà con nông dân, Bộ trưởng nhận xét là "rất sáng tạo". Vì không có nơi nào cho na ra trên thân cây, vải thiều ra trên thân cây, sáng tạo được máy bừa tầng bùn dày 50 cm vẫn bừa được như nông thôn Việt Nam.

Bộ trưởng thông tin, các hội thảo nước ngoài người ta rất ngạc nhiên một đất nước đất ít, thiên tai nhiều như Việt Nam tại sao sản xuất vẫn lớn, thậm chí thừa nông sản xuất khẩu như thế.

"Chúng tôi cho rằng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, toàn bộ thành phần kinh tế và người dân tạo nên sức mạnh", Bộ trưởng nhìn nhận.

Đi vào một vấn đề được đại biểu quan tâm thảo luận là quản lý phân bón, Bộ trưởng cho biết sau khi Quốc hội yêu cầu đưa về một bộ quản lý thì Thủ tướng đã có nghị định quyết định giao việc đó cho Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng trình bày rằng đây là một nhiệm vụ rất nặng nề. Vì đến nay có tới trên 14.000 sản phẩm phân bón, trong đó 96% là phân bón vô cơ. Cả nước có 706 nhà máy, công suất gấp 3 lần nhu cầu.

Bộ trưởng cũng bày tỏ sự thống nhất với Bộ trưởng Bộ Công Thương là không chỉ bàn giao từ bộ này sang bộ kia là xong mà phải phối hợp để giải quyết tất cả những vấn đề, trên cơ sở một nguyên tắc làm sao sau này để gọn bớt đầu mối, gọn bớt sản phẩm.