17:58 11/05/2017

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn sẽ tiếp công dân mỗi tháng một lần

Thủy Diệu

Ngoài lịch tiếp định kỳ, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cũng sẽ tiếp công dân trong những trường hợp đột xuất

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn.
Bộ trưởng Trương Minh Tuấn.
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành kế hoạch Bộ trưởng tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.  Theo đó, định kỳ mỗi tháng một ngày, trong giờ hành chính vào ngày thứ Sáu của tuần thứ 3, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn sẽ tiếp công dân tại phòng tiếp công dân trong trụ sở cơ quan Bộ, 18 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Nếu ngày tiếp công dân định kỳ hàng tháng trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì việc tiếp công dân chuyển sang ngày làm việc kế tiếp. Trường hợp Bộ trưởng đi vắng sẽ ủy quyền cho một thứ trưởng tiếp công dân thay Bộ trưởng.

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, mục đích của kế hoạch này là nhằm lắng nghe, tiếp nhận các thông tin, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, góp ý của công dân về các hành vi vi phạm đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Đồng thời giải thích, hướng dẫn cho công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ khi đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo đúng quy định của pháp luật.

Lịch tiếp công dân của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ được Trung tâm thông tin thông báo trên Cổng thông tin điện tử của Bộ.