16:03 12/08/2015

Bộ Xây dựng có tân Thứ trưởng 45 tuổi

Thu An

Thủ tướng bổ nhiệm ông Đỗ Đức Duy - Chánh văn phòng Bộ Xây dựng, giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng, ông Đỗ Đức Duy từng đảm nhiệm các chức vụ Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Xây dựng, Chánh văn phòng Bộ Xây dựng.
Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng, ông Đỗ Đức Duy từng đảm nhiệm các chức vụ Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Xây dựng, Chánh văn phòng Bộ Xây dựng.
Theo Quyết định 1315/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm ông Đỗ Đức Duy - Chánh văn phòng Bộ Xây dựng, giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Ông Đỗ Đức Duy sinh năm 1970, quê quán huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. 

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng, ông Đỗ Đức Duy từng đảm nhiệm các chức vụ Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Xây dựng, Chánh văn phòng Bộ Xây dựng.

Trước đó, trong quyết định đưa ra ngày 11/8, Thủ tướng cũng đã phê chuẩn việc bầu bổ sung, miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND thành phố Hải Phòng và UBND tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2011- 2016.

Cụ thể, Thủ tướng phê chuẩn việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Văn Điệp, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Hải Phòng.

Đồng thời, Thủ tướng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Văn My, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Hải Phòng, để nhận nhiệm vụ mới.

Với tỉnh Hà Giang, Thủ tướng phê chuẩn việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Hầu Văn Lý, Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang và ông Đoàn Quốc Việt, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Giang.

Ngoài ra, Thủ tướng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Văn Hùng, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang, để nghỉ hưu theo chế độ; ông Nguyễn Văn Trường, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Giang, để nhận nhiệm vụ mới.