20:40 22/10/2016

Bộ Y tế: 100% nước mắm được kiểm nghiệm an toàn

Bạch Dương

247/247 mẫu nước mắm được kiểm nghiệm đều không phát hiện asen vô cơ

Theo Bộ Y tế, các thông tin nước mắm là “nước pha hóa chất”, nước mắm có nhiễm thạch tín (thạch tín chỉ được gọi cho asen vô cơ) ảnh hưởng đến sức khỏe con người là không chính xác, gây tâm lý hoang mang cho người dân, và ảnh hưởng đến việc sản xuất, kinh doanh nước mắm, kể cả nước mắm sản xuất theo phương pháp truyền thống và công nghiệp.theo Bộ Y tế, các thông tin nước mắm là “nước pha hóa chất”, nước mắm có nhiễm thạch tín (thạch tín chỉ được gọi cho asen vô cơ) ảnh hưởng đến sức khỏe con ngư
Theo Bộ Y tế, các thông tin nước mắm là “nước pha hóa chất”, nước mắm có nhiễm thạch tín (thạch tín chỉ được gọi cho asen vô cơ) ảnh hưởng đến sức khỏe con người là không chính xác, gây tâm lý hoang mang cho người dân, và ảnh hưởng đến việc sản xuất, kinh doanh nước mắm, kể cả nước mắm sản xuất theo phương pháp truyền thống và công nghiệp.theo Bộ Y tế, các thông tin nước mắm là “nước pha hóa chất”, nước mắm có nhiễm thạch tín (thạch tín chỉ được gọi cho asen vô cơ) ảnh hưởng đến sức khỏe con ngư
Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế vừa chính thức có kết quả kiểm tra nước mắm theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

Cục cho biết, ngày 12/10 vừa qua, Bộ Y tế đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành gồm đại diện các bộ: Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan, tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm đối với việc sản xuất, kinh doanh nước mắm tại 5 tỉnh thành là Hà Nội, Tp.HCM, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận.

Theo đó, đoàn kiểm tra đã lấy 247 mẫu ngẫu nhiên với 210 nhãn hiệu sản phẩm nước mắm khác nhau của 82 cơ sở sản xuất (cả theo phương pháp truyền thống và công nghiệp) trên thị trường và một số siêu thị, để kiểm nghiệm tại 4 viện kiểm nghiệm hàng đầu của ngành y tế, là Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia, Viện Dinh dưỡng, Viện Y tế công cộng Tp.HCM và Viện Pasteur Nha Trang. 

Kết quả cho thấy, 247/247 (100%) các mẫu nước mắm được kiểm nghiệm không phát hiện thạch tín (asen) vô cơ

100% các mẫu nước mắm được kiểm nghiệm cũng không phát hiện thấy các kim loại nặng: chì, thủy ngân và cadimi.

Kết quả kiểm nghiệm cũng không phát hiện mẫu nước mắm nào được sản xuất từ nước và hóa chất. Các cơ sở được kiểm tra đều sản xuất nước mắm từ nguyên liệu là cá và muối, hoặc nước mắm cốt (được sản xuất từ cá và muối) và phụ gia thực phẩm với các tỷ lệ khác nhau.

Cục An toàn thực phẩm lưu ý, việc sử dụng phụ gia thực phẩm trong sản xuất nước mắm là được phép, nếu phụ gia đó nằm trong danh mục cho phép, đúng đối tượng sử dụng, không được vượt ngưỡng theo quy định, đảm bảo độ tinh khiết và không quy định số lượng phụ gia thực phẩm tối đa được phép dùng trong một sản phẩm thực phẩm. 

Quy định này của Bộ Y tế là hoàn toàn phù hợp với quy định của Ủy ban Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (CODEX), các quốc gia khác trên thế giới và trong khu vực ASEAN.

Như vậy, theo Bộ Y tế, các thông tin nước mắm là “nước pha hóa chất”, nước mắm có nhiễm thạch tín (thạch tín chỉ được gọi cho asen vô cơ) ảnh hưởng đến sức khỏe con người là không chính xác, gây tâm lý hoang mang cho người dân, và ảnh hưởng đến việc sản xuất, kinh doanh nước mắm, kể cả nước mắm sản xuất theo phương pháp truyền thống và công nghiệp.

Cục An toàn thực phẩm cho biết, để bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng, quyền lợi kinh doanh hợp pháp của các doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, việc cung cấp các thông tin liên quan đến an toàn thực phẩm cần phải đảm bảo khách quan, chính xác, trung thực, đầy đủ và kịp thời.