18:27 01/10/2013

Bộ Y tế sắp “trả lại tên” cho… sữa

Nhật Bình

Thông tư mới về danh mục sữa và các sản phẩm từ sữa thuộc mặt hàng sữa dành cho trẻ dưới 6 tuổi dự kiến có hiệu lực từ 20/11

Bộ Tài chính cho biết, theo báo cáo của 17/18 doanh nghiệp sản xuất, 
kinh doanh sữa theo quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản
 phẩm sữa, sản phẩm dinh dưỡng của Bộ Y tế thì hiện nay không còn sản 
phẩm nào có tên là sữa bột dành 
cho trẻ em dưới 6 tuổi.
Bộ Tài chính cho biết, theo báo cáo của 17/18 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sữa theo quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm sữa, sản phẩm dinh dưỡng của Bộ Y tế thì hiện nay không còn sản phẩm nào có tên là sữa bột dành cho trẻ em dưới 6 tuổi.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế vừa có thông báo lấy kiến góp ý cho dự thảo Thông tư ban hành danh mục sữa và các sản phẩm từ sữa thuộc mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Theo đó, danh mục sữa bao gồm: Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 0 - 36 tháng tuổi; Sữa và sản phẩm dinh dưỡng có chứa sữa được bổ sung hoặc không bổ sung vi chất dinh dưỡng nhưng không theo công thức đã quy định trong các quy chuẩn kỹ thuật có công bố sử dụng cho trẻ dưới 6 tuổi.

Thông tư này dự kiến có hiệu lực kể từ ngày 20/11/2013.

Trước đó, ngày 29/9, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký văn bản số 8119 gửi các bộ: Y tế, Tài chính, Công Thương truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về quản lý mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi theo quy định của Luật Giá.

Theo đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và các cơ quan có liên quan khẩn trương ban hành trước ngày 5/10/2013 danh mục sữa và các sản phẩm từ sữa thuộc mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi theo quy định tại điểm h khoản 2 Điều 15 Luật Giá.

Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính căn cứ danh mục sữa và các sản phẩm từ sữa thuộc mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi thực hiện quản lý giá theo đúng quy định của pháp luật về giá.

Được biết, cách đây hơn 1 tuần, Bộ Tài chính đã có công văn báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình quản lý giá mặt hàng sữa. Theo Bộ Tài chính, “hầu hết các sản phẩm trước đây được ghi là sữa thuộc danh mục bình ổn giá và đăng ký giá tại Bộ Tài chính hoặc sở tài chính đến nay đã được Bộ Y tế quy định tên mới là: thức ăn công thức, thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng, sản phẩm dinh dưỡng...”.

Bộ Tài chính cho biết, theo báo cáo của 17/18 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sữa theo quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm sữa, sản phẩm dinh dưỡng của Bộ Y tế thì hiện nay không còn sản phẩm nào (theo giấy phép chứng nhận của Bộ Y tế) có tên là sữa bột dành cho trẻ em dưới 6 tuổi. Tên được chính thức sử dụng trên nhãn mác sản phẩm là sản phẩm dinh dưỡng, thực phẩm dinh dưỡng công thức, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung, sản phẩm dinh dưỡng công thức.

Tại công văn nêu trên, Bộ Tài chính kiến nghị, với những sản phẩm dinh dưỡng, thực phẩm dinh dưỡng công thức, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng... thực chất là sữa thì phải đưa vào danh mục bình ổn giá.

Theo quy định của Luật Giá, chỉ có mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi thuộc danh mục bình ổn giá của nhà nước.