15:09 16/04/2014

Bốn doanh nghiệp bị hủy niêm yết trên HOSE

Hà Anh

Bốn doanh nghiệp bị hủy niêm yết trên HOSE từ ngày 15/5/2014 gồm PXM, FDG, CNT và CLP

Diễn biến giá cổ phiếu PXM trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu PXM trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã có thông báo về việc hủy niêm yết đối với cổ phiếu củaCông ty Cổ phần Xây lắp dầu khí miền Trung (mã PXM-HOSE), Công ty Cổ phần DOCIMEXCO (mã FDG-HOSE),; Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh vật tư (mã CNT-HOSE) và Công ty Cổ phần Thủy sản Cửu Long (mã CLP-HOSE).

Theo đó, 15 triệu cổ phiếu PXM bị hủy niêm yết trên HOSE với tổng giá trị cổ phiếu hủy niêm yết là 150 tỷ đồng do lợi nhuận chưa phân phối của PXM tại ngày 31/12/2013 là -265,74 tỷ đồng vượt quá vốn điều lệ thực góp là 150 tỷ đồng căn cứ trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2013 và tổ chức kiểm toán là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam có ý kiến “Từ chối đưa ra ý kiến” đối với báo cáo tài chính năm 2013 của PXM.

Bên cạnh đó, 13,2 triệu cổ phiếu FDG bị hủy niêm yết trên HOSE do lợi nhuận chưa phân phối của FDG tại ngày 31/12/2013 là -165,228 tỷ đồng, vượt quá vốn điều lệ thực góp của công ty là 132 tỷ đồng căn cứ trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2013.

Ngoài ra, 10.015.069 cổ phiếu CNT bị hủy niêm yết trên HOSE do lợi nhuận chưa phân phối của công ty tại ngày 31/12/2013 là -135,21 tỷ đồng vượt quá vốn điều lệ thực góp là 100,15 tỷ đồng và 8 triệu cổ phiếu CLP cũng bị hủy niêm yết trên HOSE do lợi nhuận chưa phân phối (lỗ lũy kế) tại ngày 31/12/2013 là - 88,09 tỷ đồng vượt quá vốn điều lệ thực góp là 80 tỷ đồng.

Cả bốn doanh nghiệp trên bị hủy niêm yết từ ngày 15/5 và ngày giao dịch cuối cùng trên HOSE là ngày 14/5/2014.