18:21 01/04/2019

Bức tranh kinh tế quý 1/2019 qua các con số

Đào Hưng

Trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới đang diễn biến phức tạp và có dấu hiệu giảm tốc, bức tranh kinh tế Việt Nam quý 1/2019 vẫn chủ yếu mang màu sáng

Bức tranh kinh tế quý 1/2019 qua các con số - Ảnh 1.

Bức tranh kinh tế quý 1/2019 qua các con số - Ảnh 2.

Bức tranh kinh tế quý 1/2019 qua các con số - Ảnh 3.

Bức tranh kinh tế quý 1/2019 qua các con số - Ảnh 4.

Bức tranh kinh tế quý 1/2019 qua các con số - Ảnh 5.

Bức tranh kinh tế quý 1/2019 qua các con số - Ảnh 6.

Bức tranh kinh tế quý 1/2019 qua các con số - Ảnh 7.

Bức tranh kinh tế quý 1/2019 qua các con số - Ảnh 8.

Bức tranh kinh tế quý 1/2019 qua các con số - Ảnh 9.

Bức tranh kinh tế quý 1/2019 qua các con số - Ảnh 10.

Bức tranh kinh tế quý 1/2019 qua các con số - Ảnh 11.

Bức tranh kinh tế quý 1/2019 qua các con số - Ảnh 12.

Bức tranh kinh tế quý 1/2019 qua các con số - Ảnh 13.

Bức tranh kinh tế quý 1/2019 qua các con số - Ảnh 14.