11:04 01/12/2008

Cả nước có 194 khu công nghiệp, khu chế xuất

Vũ Trọng

Đến nay cả nước thành lập được 194 Khu công nghiệp, Khu chế xuất với tổng diện tích đất tự nhiên 46.588 ha

Sau 17 năm xây dựng và phát triển, đến nay cả nước thành lập được 194 khu công nghiệp, khu chế xuất với tổng diện tích đất tự nhiên 46.588 ha.
Sau 17 năm xây dựng và phát triển, đến nay cả nước thành lập được 194 khu công nghiệp, khu chế xuất với tổng diện tích đất tự nhiên 46.588 ha.
Tại Tp.HCM, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa tổ chức hội nghị sơ kết việc thực hiện Nghị định 29 của Thủ tướng Chính phủ về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.

Sau 17 năm xây dựng và phát triển, đến nay cả nước thành lập được 194 khu công nghiệp, khu chế xuất với tổng diện tích đất tự nhiên 46.588 ha. Các khu công nghiệp, khu chế xuất đã thu hút được 3.325 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 39,3 tỷ USD và 3.082 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn trên 185.000 tỷ đồng.

Năm 2008, ước tính giá trị sản xuất công nghiệp ở các khu công nghiệp đạt khoảng 26,2 tỷ USD; giá trị xuất khẩu đạt 13 tỷ USD; nộp ngân sách trên 1 tỷ USD; góp phần giải quyết việc làm cho 1,1 triệu lao động. Tuy nhiên, ô nhiễm môi trường đang là vấn đề nóng, chưa làm tới nơi tới chốn do nhiều nguyên nhân khác nhau.

Sau sự cố Vedan và một số trường hợp khác, tới đây việc xử lý môi trường ở các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế sẽ chặt chẽ hơn. Quan điểm chung là khi xây dựng nhà máy phải đảm bảo môi trường, không chấp nhận dự án ô nhiễm, thờ ơ với môi trường.