11:41 02/08/2019

Cả nước có hơn 200 bài thi thay đổi điểm sau phúc khảo

Nhật Dương

Tổng số bài thi trắc nghiệm có thay đổi kết quả sau phúc khảo là 204 bài thi, chiếm tỷ lệ 0,5%...

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có báo cáo nhanh số liệu cơ bản về phúc khảo kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 trong toàn quốc. 

Theo đó, tổng số bài thi đã phúc khảo là  57.639 bài; trong đó tổng số bài thi trắc nghiệm là 40.887 bài.

Tổng số bài thi trắc nghiệm có thay đổi kết quả sau phúc khảo là 204 bài thi; chiếm tỷ lệ 0.5%.Trong đó, 100% các bài thi trắc nghiệm đề nghị được phúc khảo tại 32 Hội đồng thi có kết quả phúc khảo không thay đổi so với kết quả ban đầu. 

Gần 20 Hội đồng thi chỉ có 1 - 3 bài thi trắc nghiệm thay đổi kết quả sau phúc khảo. Riêng Hội đồng thi tỉnh Tây Ninh có 62 bài thi trắc nghiệm thay đổi kết quả sau phúc khảo. 

Tổng hợp báo cáo từ các Ban Phúc khảo bài thi trắc nghiệm cho thấy, các nguyên nhân chính dẫn đến sự thay đổi kết quả sau phúc khảo so với ban đầu của các bài thi là do chất lượng của bản in phiếu trả lời trắc nghiệm không đồng đều dẫn đến máy quét không nhận dạng được chính xác. Bên cạnh đó, một số thí sinh tô nhầm số báo danh; một số thí sinh tô sai mã đề thi, tô mờ đáp án hoặc không tẩy hết đáp án cũ sau khi đã thay đáp án mới trên bài làm.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 có số lượng bài thi trắc nghiệm rất lớn, do đó không thể tránh khỏi các lỗi nói trên. Chính vì vậy, quy chế thi hằng năm đều có quy định cho phép thí sinh được phúc khảo bài thi trắc nghiệm. 

Năm 2019, công tác phúc khảo đã được các hội đồng thi tổ chức thực hiện đúng quy chế. Kết quả phúc khảo được sử dụng để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và được thí sinh sử dụng để xét tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2019.