15:07 25/06/2013

Các khu công nghiệp, khu kinh tế hút hơn 110 tỷ USD

Ngô Trang

Đến tháng 6/2013, các khu công nghiệp, khu kinh tế đã thu hút được 4.665 dự án FDI với tổng số vốn lên tới hơn 110 tỷ USD

Hiện cả nước có 289 khu công nghiệp với tổng diện tích đất tự nhiên trên 81.000 ha và 43 khu kinh tế ven biển, cửa khẩu.<br>
Hiện cả nước có 289 khu công nghiệp với tổng diện tích đất tự nhiên trên 81.000 ha và 43 khu kinh tế ven biển, cửa khẩu.<br>
Lũy kế đến hết tháng 6/2013, các khu công nghiệp, khu kinh tế ven biển, cửa khẩu đã thu hút được 4.665 dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) với tổng số vốn lên tới hơn 110 tỷ USD.

Thống kê trên được Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp đưa ra tại cuộc họp ngày 24/6.

Theo cơ quan này, hiện cả nước có 289 khu công nghiệp với tổng diện tích đất tự nhiên trên 81.000 ha, 15 khu kinh tế ven biển với tổng diện tích 698.000 ha, 28 khu kinh tế cửa khẩu được thành lập tại 21/25 tỉnh biên giới đất liền.

Trong 6 tháng đầu năm, các khu kinh tế, khu công nghiệp đã thu hút thêm 7,9 tỷ USD vốn đăng ký, chiếm hơn 80% tổng vốn đầu tư đăng ký mới và tăng thêm của cả nước. Lũy kế đến hết tháng 6/2013, các khu công nghiệp đã thu hút được 4.665 dự án FDI với tổng vốn 70 tỷ USD, các khu kinh tế ven biển thu hút 40 tỷ USD, khu kinh tế cửa khẩu được 700 triệu USD vốn FDI.

Bên cạnh đó, các khu công nghiệp, khu kinh tế đã thu hút hơn 14.992 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước, nâng tổng vốn đầu tư lũy kế đến nay đạt hơn 900.000 tỷ đồng với trên 6.000 dự án.

Tổng doanh 6 tháng đầu năm đạt gần 38 tỷ USD, tăng 16%, kim ngạch xuất khẩu các doanh nghiệp đạt 23 tỷ USD, xuất siêu 2,55 tỷ USD, đóng góp 45% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước. Đóng góp ngân sách gần 30.000 tỷ đồng, tăng 26%. Tổng số lao động lũy kế đến tháng 6/2013 là hơn 2,1 triệu lao động.