21:44 18/06/2019

Các ngân hàng dẫn đầu trong cuộc đua phát hành trái phiếu

Minh Vui

Nhóm ngành ngân hàng đang dẫn đầu thị trường trái phiếu doanh nghiệp với giá trị phát hành trái phiếu 18.200 tỷ đồng từ đầu năm đến nay

Báo cáo của MBS mới đây cho biết, quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã tăng trưởng gần 3 lần trong 4 năm qua. Từ đầu năm đến nay các doanh nghiệp đã phát hành gần 60 nghìn tỷ trái phiếu doanh nghiệp, trong đó lĩnh vực tài chính chiếm đến 72%.

Từ đầu năm đến nay, có gần 60 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp được phát hành, trong đó nhóm ngành tài chính như ngân hàng, chứng khoán, bất động sản chiếm tỷ trọng 72%.

Dẫn đầu là nhóm ngành ngân hàng với giá trị phát hành trái phiếu 18.200 tỷ đồng, chiếm 32%. Trong đó VPB phát hành 5.900 tỷ, chiếm đến 32%, kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định từ 6,4% - 6,9%. Tiếp đến là HDBank với 3 đợt phát hành với kỳ hạn 2-3 năm, giá trị phát hành 3.000 tỷ.

Các ngân hàng dẫn đầu trong cuộc đua phát hành trái phiếu - Ảnh 1.

Các nhà băng phát hành trái phiếu trong những tháng đầu năm (Nguồn: MBS)

Nhóm ngành bất động sản, xây dựng, hạ tầng đứng thứ hai về lượng trái phiếu phát hành với 16.230 tỷ đồng, chiếm 30% tổng lượng trái phiếu doanh nghiệp phát hành từ đầu năm. Đây là nhóm ngành có mức lãi suất coupon cao nhất, phổ biến trên 10%/năm, cao nhất là trái phiếu của Phát Đạt với mức lãi suất coupon lên đến 14,5%/năm.

Trái phiếu doanh nghiệp của các doanh nghiệp bất động sản, xây dựng thường có tài sản đảm bảo dưới dạng quyền sử dụng đất, kỳ hạn phổ biến trong 2 năm nhưng cũng có doanh nghiệp lên tới 10 năm như CII.

Các doanh nghiệp chứng khoán huy động 5,1 nghìn tỷ thông qua hình thức phát hành trái phiếu 06 tháng đầu năm, với lãi suất coupon từ 8% - 11,3%, kỳ hạn phổ biến từ 1 - 3 năm. Trong đó, hiện VNDirect đang dẫn đầu với 1.460 tỷ đồng trái phiếu phát hành, kỳ hạn từ 1-3 năm, lãi suất 9,5% - 11,3%/năm, trong đó 660 tỷ đồng là trái phiếu chuyển đổi.

Các ngân hàng dẫn đầu trong cuộc đua phát hành trái phiếu - Ảnh 2.

Quy mô thị trường trái phiếu Việt Nam.