20:50 05/02/2018

Cách chức bí thư tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010- 2015 của ông Lê Phước Thanh

Hà Minh

Ban Bí thư đánh giá những vi phạm, khuyết điểm của ông Lê Phước Thanh là rất nghiêm trọng

Ông Lê Phước Thanh là Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2011 - 2016.
Ông Lê Phước Thanh là Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Văn phòng Trung ương Đảng cho biết, ngày 5/2, Ban Bí thư đã họp dưới sự chủ trì của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tại đây, Ban bí thư đã xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Lê Phước Thanh, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Ban Bí thư nhận thấy, với cương vị người đứng đầu, ông Lê Phước Thanh chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2010 - 2015 và Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Ông Thanh vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ, không gương mẫu, có biểu hiện ưu ái, vun vén cho gia đình trong việc quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, điều động và quyết định bổ nhiệm ông Lê Phước Hoài Bảo (là con trai) giữ các chức vụ Trưởng phòng của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Thăng Bình, Phó giám đốc, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư không đủ tiêu chuẩn, điều kiện, vi phạm quy trình, thủ tục.

Ông Thanh cũng để Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định cử ông Lê Phước Hoài Bảo đi học thạc sỹ tại nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước không đúng quy định.  

Theo Ban Bí thư thì những vi phạm, khuyết điểm của ông Lê Phước Thanh là rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Căn cứ quy định của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định kỷ luật ông Lê Phước Thanh bằng hình thức cách chức Bí thư Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2010 - 2015.