01:20 30/07/2010

CAD thưởng cổ phiếu theo tỷ lệ 10:1

N.Anh

CAD dự kiến phát hành 800.000 cổ phiếu để thưởng cho cổ đông với tỷ lệ 10:1 (10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới)

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) thông báo 6/8 ngày giao dịch không hưởng quyền, ngày 10/8 là thời hạn đăng ký cuối cùng để thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu thủy sản Cadovimex (mã CAD-HOSE).

Theo đó, CAD dự kiến phát hành 800.000 cổ phiếu để thưởng cho cổ đông với tỷ lệ 10:1 (10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới).

Địa điểm thực hiện: đối với cổ đông đã lưu ký , người sở hữu chứng khoán nhận cổ phiếu thưởng tại các công ty chứng khoán nơi các cổ đông mở tài khoản lưu ký chứng khoán; đối với cổ đông đã lưu ký, người sở hữu chứng khoán nhận cổ phiếu thưởng tại Công ty - khóm 2, Thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau.