09:18 06/12/2011

Cải cách hành chính cũng... thi

Bảo Anh

Ngày 5/12, Văn phòng Chính phủ và Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính đã phát động cuộc thi "Chung tay cải cách thủ tục hành chính"

Cuộc thi nhằm tìm ra các sáng kiến mới trong cải cách thủ tục hành chính.
Cuộc thi nhằm tìm ra các sáng kiến mới trong cải cách thủ tục hành chính.
Ngày 5/12, Văn phòng Chính phủ và Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính đã phát động cuộc thi “Chung tay cải cách thủ tục hành chính”.

Với mục đích tạo nên diễn đàn nhằm tìm ra các sáng kiến mới trong cải cách thủ tục hành chính, cũng như chỉ ra những bất cập, hạn chế của hệ thống pháp luật, thủ tục hành chính hiện hành, từ đó giúp cắt giảm gánh nặng hành chính cho người dân.

Đối tượng của cuộc thi là tất cả các cá nhân người Việt Nam, tổ chức trong nước hoặc nước ngoài có trụ sở tại Việt Nam đều có thể gửi những phát hiện, sáng kiến của mình về ban tổ chức miễn sao những sáng kiến đó giúp cắt giảm các gánh nặng về hành chính nhưng vẫn đảm bảo được hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Theo Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Kiều Đình Thụ, thủ tục hành chính có vai trò đặc biệt trong phát triển kinh tế xã hội. Nếu thủ tục hành chính rườm ra, chất lượng thấp sẽ ảnh hưởng đến các hoạt động kinh doanh và gây lãng phí tiền của và thời gian cho người dân cũng như doanh nghiệp.

Tính đến nay, trên cơ sở triển khai Đề án 30, Chính phủ đã đơn giản hóa được 5.000 thủ tục hành chính trên tổng số 5.400 thủ tục được rà soát.

Cũng theo ông Thụ, một trong những bài học thành công của Đề án 30 là sự tham gia rộng rãi của mọi đối tượng chịu sự tác động của thủ tục hành chính. Chính vì vây, cuộc thi lần này không chỉ nhằm tìm ra các sáng kiến mới về cải cách, ý tưởng khả thi mà còn khuyến khích các tổ chức, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và người dân cùng tham gia vào quá trình đơn giản hóa, cải cách thủ tục hành chính.

Mỗi ý tưởng được chọn trao giải (dự kiến trong quý 2/2012) sẽ có giá trị từ 5 – 15 triệu đồng.