12:34 09/07/2010

Cấm lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong sử dụng năng lượng

Nguyên Bình

10 luật và 1 nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ bảy đã được Chủ tịch nước ký các quyết định công bố thi hành

Trách nhiệm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã được luật hóa.
Trách nhiệm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã được luật hóa.
Sáng 9/7, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về việc công bố 3 luật mới gồm: Luật Bưu chính, Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Luật Người khuyết tật.

Nghị quyết về dự án, công trình quan trọng của gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2010 cũng đã được công bố tại cuộc họp này.

Trước đó, vào sáng 7 và 8/7, các Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Các tổ chức tín dụng, Trọng tài thương mại, Nuôi con nuôi, Thi hành án hình sự và Luật An toàn thực phẩm cũng đã được công bố.

Như vậy, tất cả 10 luật và 1 nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ bảy đã được Chủ tịch nước ký các quyết định công bố thi hành.

Cả ba luật được công bố sáng này đều có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2011. Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả có 12 chương với 48 điều khẳng định chủ trương, chính sách của nhà nước trong đảm bảo sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Luật này quy định nhiều hành vi bị cấm như hủy hoại nguồn năng lượng quốc gia, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong quản lý sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả vì mục đích vụ lợi… Vấn đề sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các dự án đầu tư, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước; vấn đề kiểm soát năng lượng cũng được quy định khá cụ thể tại luật này.

Đáng chú ý, Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã có những chương riêng quy định rõ ràng, cụ thể trách nhiệm trong từng lĩnh vực sử dụng năng lượng. Đó là: sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất công nghiệp; trong xây dựng, chiếu sáng công cộng; trong lĩnh vực giao thông vận tải; trong sản xuất nông nghiệp; trong hoạt động dịch vụ và hộ gia đình; trong dự án đầu tư, cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước…

Luật Bưu chính gồm có 10 chương và 46 điều, quy định cụ thể về đầu tư kinh doanh dịch vụ bưu chính; chất lượng và giá cước dịch vụ bưu chính; quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính; hoạt động bưu chính công ích....

Xác định khuyết tật; chăm sóc sức khỏe, giáo dục, dạy nghề và việc làm đối với người khuyết tật; bảo trợ xã hội đối với người khuyết tật; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước về công tác người khuyết tật… là những nội dung chính của Luật Người khuyết tật.

Nghị quyết về dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư đã quy định 7 tiêu chí về các dự án này. Theo dó dự án có tổng vốn đầu tư từ 35.000 tỷ đồng (quy định cũ là từ 20.000 tỷ đồng) trở lên trong đó có vốn Nhà nước từ 11.000 tỷ đồng trở lên (tại thời điểm trình dự án, công trình) phải trình Quốc hội quyết định.