15:43 13/10/2010

Cấm “nhái” tiền Việt Nam và nước ngoài để in vàng mã

Minh Anh

Nghiêm cấm sử dụng nội dung, hình ảnh, họa tiết, màu sắc của tiền Việt Nam và nước ngoài để in vàng mã từ ngày 20/11 tới

Không được in tiền âm phủ có nội dung, hình ảnh, họa tiết, màu sắc của tiền Việt Nam và nước ngoài
Không được in tiền âm phủ có nội dung, hình ảnh, họa tiết, màu sắc của tiền Việt Nam và nước ngoài
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư số 22/2010/TT-BTTTT, liên quan đến việc nghiêm cấm sử dụng nội dung, hình ảnh, họa tiết, màu sắc của tiền Việt Nam và nước ngoài để in vàng mã.

Theo Thông tư, tiền vàng mã có sử dụng hình ảnh đồng tiền có thể gây nhầm lẫn trong thu đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, tạo ấn tượng không tốt về hình ảnh đồng tiền Việt Nam hoặc tiền nước ngoài.

Ngoài ra, Thông tư quy định kích thước sản phẩm vàng mã (tiền mã) phải lớn hơn hoặc nhỏ hơn tiền Việt Nam và tiền nước ngoài từ 3 cm trở lên mỗi chiều. Đồng thời, chỉ được in một màu, một mặt, và việc in vàng mã phải đảm bảo không vi phạm các quy định về quảng cáo và các quy định pháp luật có liên quan...

Thông tư có hiệu lực thi hành từ 20/11/2010.