11:02 25/02/2010

Cấm sử dụng tùy tiện hình ảnh đồng tiền Việt Nam

Việc làm tiền âm phủ gần giống với tiền Việt Nam có thể gây nhầm lẫn giữa tiền thật/tiền giả

Đốt vàng mã trong dịp đầu xuân - Ảnh: QĐND.
Đốt vàng mã trong dịp đầu xuân - Ảnh: QĐND.
Theo Ngân hàng Nhà nước, việc in ấn, bày bán công khai các ấn phẩm sử dụng hình ảnh đồng tiền Việt Nam (tiền vàng mã, tiền âm phủ) là trái với Quyết định số 130/2003/QĐ-TTg ngày 30/6/2003 về việc bảo vệ đồng tiền Việt Nam.

Việc làm tiền âm phủ gần giống với tiền Việt Nam có thể gây nhầm lẫn giữa tiền thật/tiền giả, ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh đồng tiền Việt Nam. Mẫu thiết kế đồng tiền Việt Nam được Nhà nước bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Hình ảnh trên đồng tiền Việt Nam không được sử dụng vào bất kỳ mục đích nào khác.
 
Tiền âm phủ được làm giống đồng tiền Việt Nam về hình ảnh, hoa văn, màu sắc là vi phạm bản quyền. Việc sản xuất, mua - bán và sử dụng các loại tiền âm phủ có hình ảnh như tiền thật phải được coi là việc sản xuất, mua - bán và sử dụng hàng hoá, sản phẩm không đúng quy định của pháp luật Việt Nam.

Ngân hàng Nhà nước sẽ phối hợp với Bộ Công an, Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan có liên quan để có văn bản quy định xử lý những hành vi nêu trên.

H.S (Lao Động)