00:25 29/04/2013

Cân nhắc lộ trình điều chỉnh lương tối thiểu

P.V

“Cần phải cân nhắc lộ trình điều chỉnh mức lương tối thiểu cho phù hợp, bảo đảm có sự chia sẻ giữa doanh nghiệp và người lao động”

Trong chương trình “Dân hỏi-Bộ trưởng trả lời”, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền đã giải đáp, chia sẻ những điểm mới của Bộ luật về chế độ tiền lương, mức lương tối thiểu, xử lý nợ đọng bảo hiểm xã hội... - Nguồn: VTV, VGP.<br>
Trong chương trình “Dân hỏi-Bộ trưởng trả lời”, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền đã giải đáp, chia sẻ những điểm mới của Bộ luật về chế độ tiền lương, mức lương tối thiểu, xử lý nợ đọng bảo hiểm xã hội... - Nguồn: VTV, VGP.<br>