11:42 28/06/2021

Cần thu nhập bao nhiêu để lọt vào top 1% giàu nhất tại Mỹ, UAE, Trung Quốc?

Ngọc Trang -

Giữa các quốc gia, mức thu nhập một người cần có để lọt vào top siêu giàu chênh lệch tương đối lớn. Trong đó, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) là nước có tiêu chuẩn của giới siêu giàu cao nhất thế giới...

Năm qua, bất chấp đại dịch Covid-19, tài sản của giới siêu giàu vẫn tăng vọt, trong đó tổng tài sản của các tỷ phú USD tăng thêm 5.000 tỷ USD, theo xếp hạng của Forbes. Tuy nhiên, giữa các quốc gia, mức thu nhập một người cần có để lọt vào top siêu giàu chênh lệch tương đối lớn. Trong đó, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) là nước có tiêu chuẩn của giới siêu giàu cao nhất thế giới.

Dưới đây là mức thu nhập hàng năm cần có để lọt vào top 1% và 10% siêu giàu tại một số quốc gia trên thế giới, theo GoBankingRates.

CÁC TIỂU VƯƠNG QUỐC Ả RẬP THỐNG NHẤT (UAE)

Thu nhập trước thuế hàng năm cần có để vào top 1%: 689.468 USDThu nhập trước thuế hàng năm cần có để vào top 10%: 223.995 USD
Thu nhập trước thuế hàng năm cần có để vào top 1%: 689.468 USD
Thu nhập trước thuế hàng năm cần có để vào top 10%: 223.995 USD

SINGAPORE 

Thu nhập trước thuế hàng năm cần có để vào top 1%: 627.111 USD Thu nhập trước thuế hàng năm cần có để vào top 10%: 193.352 USD
Thu nhập trước thuế hàng năm cần có để vào top 1%: 627.111 USD
Thu nhập trước thuế hàng năm cần có để vào top 10%: 193.352 USD

MỸ

Thu nhập trước thuế hàng năm cần có để vào top 1%: 506.752 USD Thu nhập trước thuế hàng năm cần có để vào top 10%: 138.475 USD
Thu nhập trước thuế hàng năm cần có để vào top 1%: 506.752 USD
Thu nhập trước thuế hàng năm cần có để vào top 10%: 138.475 USD

ĐỨC

Thu nhập trước thuế hàng năm cần có để vào top 1%: 327.069 USD Thu nhập trước thuế hàng năm cần có để vào top 10%: 100.996 USD
Thu nhập trước thuế hàng năm cần có để vào top 1%: 327.069 USD
Thu nhập trước thuế hàng năm cần có để vào top 10%: 100.996 USD

CANADA 

Thu nhập trước thuế hàng năm cần có để vào top 1%: 268.197 USD Thu nhập trước thuế hàng năm cần có để vào top 10%: 107.026 USD
Thu nhập trước thuế hàng năm cần có để vào top 1%: 268.197 USD
Thu nhập trước thuế hàng năm cần có để vào top 10%: 107.026 USD

ANH

Thu nhập trước thuế hàng năm cần có để vào top 1%: 255.019 USD Thu nhập trước thuế hàng năm cần có để vào top 10%: 84.900 USD
Thu nhập trước thuế hàng năm cần có để vào top 1%: 255.019 USD
Thu nhập trước thuế hàng năm cần có để vào top 10%: 84.900 USD

PHÁP

Thu nhập trước thuế hàng năm cần có để vào top 1%: 251.865 USD Thu nhập trước thuế hàng năm cần có để vào top 10%: 92.016 USD
Thu nhập trước thuế hàng năm cần có để vào top 1%: 251.865 USD
Thu nhập trước thuế hàng năm cần có để vào top 10%: 92.016 USD
NHẬT BẢNThu nhập trước thuế hàng năm cần có để vào top 1%: 240.301 USDThu nhập trước thuế hàng năm cần có để vào top 10%: 89.643 USD
NHẬT BẢNThu nhập trước thuế hàng năm cần có để vào top 1%: 240.301 USD
Thu nhập trước thuế hàng năm cần có để vào top 10%: 89.643 USD

HÀN QUỐC

Thu nhập trước thuế hàng năm cần có để vào top 1%: 234.887 USD Thu nhập trước thuế hàng năm cần có để vào top 10%: 79.531 USD
Thu nhập trước thuế hàng năm cần có để vào top 1%: 234.887 USD
Thu nhập trước thuế hàng năm cần có để vào top 10%: 79.531 USD

AUSTRALIA

Thu nhập trước thuế hàng năm cần có để vào top 1%: 219.931 USD Thu nhập trước thuế hàng năm cần có để vào top 10%: 103.376 USD
Thu nhập trước thuế hàng năm cần có để vào top 1%: 219.931 USD
Thu nhập trước thuế hàng năm cần có để vào top 10%: 103.376 USD

ITALY

Thu nhập trước thuế hàng năm cần có để vào top 1%: 207.748 USD Thu nhập trước thuế hàng năm cần có để vào top 10%: 78.923 USD
Thu nhập trước thuế hàng năm cần có để vào top 1%: 207.748 USD
Thu nhập trước thuế hàng năm cần có để vào top 10%: 78.923 USD

MEXICO

Thu nhập trước thuế hàng năm cần có để vào top 1%: 187.917 USD Thu nhập trước thuế hàng năm cần có để vào top 10%: 51.709 USD
Thu nhập trước thuế hàng năm cần có để vào top 1%: 187.917 USD
Thu nhập trước thuế hàng năm cần có để vào top 10%: 51.709 USD

NGA

Thu nhập trước thuế hàng năm cần có để vào top 1%: 174.7538 USD Thu nhập trước thuế hàng năm cần có để vào top 10%: 44.195 USD  
Thu nhập trước thuế hàng năm cần có để vào top 1%: 174.7538 USD
Thu nhập trước thuế hàng năm cần có để vào top 10%: 44.195 USD  

TRUNG QUỐC

Thu nhập trước thuế hàng năm cần có để vào top 1%: 121.168 USD Thu nhập trước thuế hàng năm cần có để vào top 10%: 44.182 USD
Thu nhập trước thuế hàng năm cần có để vào top 1%: 121.168 USD
Thu nhập trước thuế hàng năm cần có để vào top 10%: 44.182 USD

INDONESIA

Thu nhập trước thuế hàng năm cần có để vào top 1%: 113.939 USD Thu nhập trước thuế hàng năm cần có để vào top 10%: 30.544 USD
Thu nhập trước thuế hàng năm cần có để vào top 1%: 113.939 USD
Thu nhập trước thuế hàng năm cần có để vào top 10%: 30.544 USD

ẤN ĐỘ

Thu nhập trước thuế hàng năm cần có để vào top 1%: 93.917 USD Thu nhập trước thuế hàng năm cần có để vào top 10%: 14.077 USD
Thu nhập trước thuế hàng năm cần có để vào top 1%: 93.917 USD
Thu nhập trước thuế hàng năm cần có để vào top 10%: 14.077 USD

BANGLADESH


Thu nhập trước thuế hàng năm cần có để vào top 1%: 42.746 USD Thu nhập trước thuế hàng năm cần có để vào top 10%: 12.338 USD
Thu nhập trước thuế hàng năm cần có để vào top 1%: 42.746 USD
Thu nhập trước thuế hàng năm cần có để vào top 10%: 12.338 USD

Ảnh: Shutterstock/Getty Images/iStock