19:47 10/05/2017

Cao Bằng muốn vay Trung Quốc 300 triệu USD làm đường cao tốc

Kiều Linh

UBND tỉnh Cao Bằng muốn vay Trung Quốc 300 triệu USD làm đường cao tốc

Tuyến cao tốc từ Đồng Đăng (Lạng Sơn) đến cửa khẩu Trà Lĩnh (Cao Bằng) 
dài 144km, quy mô 4 làn xe, kinh phí đầu tư khoảng 47.520 tỷ đồng (tương
 đương 2,160 tỷ USD).
Tuyến cao tốc từ Đồng Đăng (Lạng Sơn) đến cửa khẩu Trà Lĩnh (Cao Bằng) dài 144km, quy mô 4 làn xe, kinh phí đầu tư khoảng 47.520 tỷ đồng (tương đương 2,160 tỷ USD).
Mới đây, UBND tỉnh Cao Bằng có văn bản gửi Thủ tướng Chỉnh phủ kiến nghị bổ sung quy hoạch và lập dự án đầu tư tuyến cao tốc từ Đồng Đãng (Lạng Sơn) đến cửa khẩu Trà Lĩnh (Cao Bằng) trong giai đoạn 2016-2020.

Chấp thuận kiến nghị của tỉnh Cao Bằng, tại Quyết định số 326 ngày 1/3/2016, Thủ tướng Chính phủ đã bổ sung tuyến đường cao tốc từ Đồng Đăng (Lạng Sơn) đến cửa khẩu Trà Lĩnh (Cao Bằng) vào quy hoạch mạng lưới đường bộ cao tốc Việt Nam năm 2020 - định hướng đến năm 2030.

Theo đó, tuyến cao tốc từ Đồng Đăng (Lạng Sơn) đến cửa khẩu Trà Lĩnh (Cao Bằng) dài 144km, quy mô 4 làn xe, kinh phí đầu tư khoảng 47.520 tỷ đồng (tương đương 2,160 tỷ USD).

UBND tỉnh Cao Bằng nhấn mạnh, việc đầu tư xây dựng đường cao tốc này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Do đó, tỉnh Cao Bằng đã tiến hành lập Đề án kết nối giao thông và tăng cường vận tải hàng hóa hai chiều theo trục đường bộ kết nối các tỉnh Trùng Khánh - Quý Châu - Bách Sắc (Quảng Tây, Trung Quốc) - Trà Lĩnh (Cao Bằng, Việt Nam) - Lạng Sơn - Hà Nội - Hải Phòng - theo đường biển đi các nước ASEAN và kiến nghị Chính phủ cho thực hiện đầu tư tuyến đường này trong giai đoạn 2017-2020.

Ngày 9/1/2017, tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cao Bằng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhất trí chủ trương triển khai xây dựng tuyến đường này trong giai đoạn 2016-2020; giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải nghiên cứu, xem xét sử dụng khoản tín dụng ưu đãi 300 triệu USD của Trung Quốc.

Để tận dụng nguồn vốn và triển khai dự án nhanh nhất, UBND tỉnh Cao Bằng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải sớm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đên năm 2030, trong đó bổ sung tuyến cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng vào quy hoạch.

Đồng thời kiến nghị điều chỉnh thời gian thực hiện đầu tư tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh sang giai đoạn 2017-2020.

Kiến nghị Chính phủ giao cho Bộ Giao thông Vận tải (hoặc giao cho tỉnh Cao Bằng) làm chủ đầu tư. Đồng thời ứng trước nguồn vốn từ ngân sách Trung ương để khẩn trương lập hồ sơ đầu tư dự án tuyến đường bộ cao tốc từ Đồng Đăng (Lạng Sơn) đến cửa khẩu Trà Lĩnh (Cao Bằng).

Chính phủ chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ về nguồn vốn bố trí cho dự án nêu trên, trước mắt là khoản vay 300 triệu USD của Trung Quốc.

Cao Bằng cũng kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính tham mưu cho Thủ tướng đàm phán với cơ quan chức năng của Trung Quốc để đạt được thỏa thuận khoản vay 300 triệu USD nêu trên để đầu tư xây dựng tuyến đường.

Ngày 29/4, Văn phòng Chính phủ có văn bản gửi các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Ngoại giao, UBND tỉnh Lạng Sơn, yêu cầu các cơ quan có ý kiến về kiến nghị của UBND tỉnh Cao Bằng.

Trong văn bản vừa gửi Văn phòng Chính phủ về đề xuất của UBND tỉnh Cao Bằng, Bộ Giao thông Vận tải cho biết theo Điều 63, Luật quản lý nợ công, với khoản vay 300 triệu USD từ Trung Quốc, Bộ này không phải là đối tượng được vay lại.

Đối với trường hợp để hai doanh nghiệp Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam và Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng Cửu Long vay lại khoản vay 300 triệu USD nói trên, Bộ Giao thông Vận tải cho biết không khả thi.

Vì vậy, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng giao UBND tỉnh Cao Bằng và UBND tỉnh Lạng Sơn chủ trì vay lại khoản vay 300 triệu USD của Trung Quốc để đầu tư tuyến đường bộ cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh.