Casino tại Việt Nam

Nhà nước sẽ thu thuế với casino Việt Nam thế nào?

BẠCH DƯƠNG

Casino tại Việt Nam đã được thí điểm mở rộng cho người Việt tham gia, thay vì chỉ cho khách nước ngoài...

Casino ở Việt Nam thu hút lượng lớn du khách Trung Quốc

Bạch Dương

Tổng doanh thu năm 2014 từ 8 casino hiện có ở Việt Nam lên đến 1.379 tỷ đồng...