08:24 17/10/2018

Cắt giảm điều kiện kinh doanh: Nhiều bộ vẫn chậm

Song Hà

Tổng cộng còn 2.277 điều kiện cần tiếp tục cắt giảm và so với mốc thời gian Thủ tướng giao phải hoàn thành là 15/8/2018

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: "Đừng đưa ra yêu cầu quy mô bao nhiêu, những việc của doanh nghiệp thì đừng can thiệp, đừng quy định xơ cứng".
Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: "Đừng đưa ra yêu cầu quy mô bao nhiêu, những việc của doanh nghiệp thì đừng can thiệp, đừng quy định xơ cứng".

Ngày 16/10, Tổ công tác của Thủ tướng đã kiểm tra 4 Bộ về việc cắt giảm các thủ tục, điều kiện kinh doanh và công bố công khai các bộ còn chưa đạt chỉ tiêu.

Bốn cơ quan mà Tổ công tác kiểm tra, gồm: Bộ Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải và Thông tin và Truyền thông.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, theo báo cáo của các Bộ thì hầu hết đạt hoặc vượt chỉ tiêu cắt giảm 50% số điều kiện kinh doanh. Tuy nhiên, nội dung cắt giảm và hiệu quả cắt giảm điều kiện kinh doanh là vấn đề cần tiếp tục thảo luận.

Theo đại diện Bộ Tài chính, Bộ có 370 điều kiện kinh doanh, Bộ dự kiến xây dựng 3 Nghị định để cắt giảm, đơn giản hóa 117 điều kiện. Nhưng hiện nay mới có 1 Nghị định đã trình Chính phủ, 2 Nghị định đang xây dựng dự thảo.

Về dự thảo Nghị định đã trình Chính phủ (sửa đổi 14/16 nghị định của Bộ Tài chính), Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết: Yêu cầu của Thủ tướng là dự thảo phải được trình ký trong ngày 22/10, một ngày sau khi Thủ tướng trở về từ chuyến công tác châu Âu.

Về 2 dự thảo còn lại, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng lưu ý, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực kho bãi logistics đang có rất nhiều ý kiến cho rằng doanh nghiệp bị "gò ép", cần sửa đổi theo hướng tích cực.

"Đừng đưa ra yêu cầu quy mô bao nhiêu, những việc của doanh nghiệp thì đừng can thiệp, đừng quy định xơ cứng. Như quy định kinh doanh gas trước đây phải có bao nhiêu bình gas, nay đã bãi bỏ", Bộ trưởng nêu rõ.

Đồng thời, Bộ Tài chính cũng cần tích cực xây dựng dự thảo Nghị định về kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê với tinh thần phải tiếp tục cắt bỏ các điều kiện. Vì Bộ mới dự kiến cắt bỏ 117 điều kiện, chưa đạt yêu cầu ít nhất 50% như chỉ đạo của Chính phủ.

Còn theo Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông, Bộ có tổng số 570 điều kiện, dự kiến xây dựng 9 nghị định để sửa đổi 20 nghị định, cắt giảm 346 điều kiện kinh doanh, nhưng nay mới ban hành được 4 nghị định, cắt 109 điều kiện.

Tổ trưởng Tổ công tác nêu rõ, các điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực này còn rất nhiều vấn đề và tinh thần là phải bám sát các quy luật thị trường.

Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, Bộ có 385 điều kiện kinh doanh, dự kiến sửa đổi, bổ sung 6 nghị định để cắt giảm 199 điều kiện. Hiện đã trình ban hành được 2 nghị định, còn 4 nghị định chưa được ban hành.

Theo Tổ công tác, bên cạnh một số Bộ cắt giảm đạt kết quả khá, còn có những Bộ còn rất nhiều dòng hàng chưa cắt giảm, cần tiếp tục cắt giảm, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp và y tế.

Cùng với đó, tỷ lệ hàng hóa phải kiểm tra còn lớn, vẫn chiếm tới 19,4% tổng số lô hàng xuất nhập khẩu. Kiểm tra nhiều mặt hàng nhưng chưa có kết nối giữa các cơ quan, tần suất kiểm tra còn cao trong khi vi phạm phát hiện thấp.

Theo kết quả mới nhất trong năm 2018 thì tỷ lệ lô hàng vi phạm cũng mới phát hiện 0,06%, tức là không khác gì năm 2017, không có tiến bộ. "Điều này chứng tỏ dư địa cải cách còn rất lớn, doanh nghiệp của chúng ta cũng có ý thức tuân thủ quy định rất tốt", Tổ trưởng Tổ công tác nhận xét.

Việc sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực này còn chậm, 3 bộ chưa cải cách mạnh mẽ nội dung này. Trong cơ chế một cửa, mới có 53/283 thủ tục được kết nối, tỷ lệ rất thấp, "chưa nói đến việc đã kết nối nhưng khi làm thủ tục lại tắc, nghẽn, do công nghệ một phần nhưng cũng có thể do con người nữa".

Về cắt giảm các điều kiện kinh doanh, Tổ công tác cho biết cũng đã có 7 bộ vượt chỉ tiêu đề ra. Nhưng vẫn còn nhiều Bộ chậm thực hiện, như: Giao thông Vận tải, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ…

Tổng cộng còn 2.277 điều kiện cần tiếp tục cắt giảm và so với mốc thời gian Thủ tướng giao phải hoàn thành là 15/8/2018, thì đã quá 2 tháng 2 ngày, cần quyết liệt thực hiện.