21:04 21/11/2017

Chậm nhất 2020 phải áp dụng chương trình, sách giáo khoa mới

Nguyễn Lê

Quốc hội đồng ý cho phép lùi thời gian và thực hiện phương thức triển khai cuốn chiếu tuần tự chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới

Chiều 21/11 Quốc hội đã thông qua hai luật và một nghị quyết.
Chiều 21/11 Quốc hội đã thông qua hai luật và một nghị quyết.

Với đa số phiếu thuận, chiều 21/11 Quốc hội đã đồng ý điều chỉnh lộ trình triển khai áp dụng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới quy định tại nghị quyết số 88/2014 của Quốc hội.

Báo cáo giải trình, tiếp thu dự thảo nghị quyết về nội dung này của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho biết, qua thảo luận nhiều đại biểu đồng tình với phương án Chính phủ đề xuất. Tức là bắt đầu thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới từ năm học 2019 -2020, lùi 1 năm so với thời gian quy định trong nghị quyết 88.

Tuy nhiên, nhiều đại biểu đề nghị bắt đầu áp dụng chương trình, sách giáo khoa mới từ năm học 2020-2021, lùi 2 năm. Vì thực tế thời gian qua các công việc đều chậm tiến độ, trong khi phần việc còn lại là rất lớn, đòi hỏi nhiều thời gian chuẩn bị để bảo đảm chất lượng triển khai chương trình.

Tổng thư ký đã gửi phiếu xin ý kiến Quốc hội về điều chỉnh lộ trình với cả hai phương án nêu trên. Kết quả có 412 đại biểu Quốc hội cho ý kiến.

Phương án 1 (lùi 1 năm) có 193 đại biểu đồng ý, chiếm 46,84% số đại biểu trả lời và chiếm 39,31% tổng số đại biểu Quốc hội.

Phương án 2 (lùi 2 năm) có 208 đại biểu đồng ý, chiếm 50,49% số đại biểu trả lời và chiếm 42,36% tổng số đại biểu Quốc hội.

Như vậy cả 2 phương án, chưa có phương án nào có trên 50% tổng số đại biểu Quốc hội bày tỏ chính kiến. Để tạo điều kiện thuận lợi, chủ động trong điều hành của Chính phủ, đồng thời, không gây áp lực về thời gian, cân đối điều hành kinh phí hợp lý, kịp thời, hiệu quả, bảo đảm tính khả thi và chất lượng của việc triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới, Uỷ ban Thường vụ đề nghị Quốc hội cho quy định về lộ trình áp dụng theo hướng: Quốc hội đồng ý cho phép lùi thời gian và thực hiện phương thức triển khai cuốn chiếu tuần tự chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới.

Nghị quyết nêu rõ, thời hạn áp dụng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo hình thức cuốn chiếu chậm nhất từ năm học 2020-2021 đối với cấp tiểu học, từ năm học 2021-2022 đối với cấp trung học cơ sở và từ năm học 2022-2023 đối với cấp trung học phổ thông.

Yêu cầu của Quốc hội là Chính phủ chỉ đạo việc xây dựng chương trình, biên soạn sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới, bảo đảm không tăng kinh phí. Đồng thời, bố trí đủ nguồn lực, chuẩn bị đồng bộ các điều kiện về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, cơ sở vật chất để triển khai áp dụng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới.

Khi chuẩn bị đủ các điều kiện, Chính phủ báo cáo Quốc hội thời điểm áp dụng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo lộ trình quy định tại nghị quyết này.

Cũng trong chiều nay Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài và Luật Thuỷ sản (sửa đổi).