16:29 18/09/2019

Chậm nộp báo cáo, hai cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo

Thuỷ Tiên

ATS và VAT bị Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đưa vào diện bị cảnh báo

Nhiều công ty chậm nộp báo cáo tài chính
Nhiều công ty chậm nộp báo cáo tài chính

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) mới đây đã ra thông báo về việc đưa hai cổ phiếu đang niêm yết trên sàn này vào diện bị cảnh báo.

Cụ thể, cổ phiếu ATS của Công ty Cổ phần Suất ăn Công nghiệp Atesco được đưa vào diện bị cảnh báo từ ngày 18/9/2019.

Nguyên nhân được đưa ra là do công ty chậm nộp báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2019 quá 15 ngày kể từ ngày hết hạn công bố thông tin, thuộc trường hợp bị cảnh báo theo quy định.

Theo kết quả kinh doanh tự lập, doanh thu 6 tháng đầu năm ATS đạt 16,6 tỷ đồng, giảm 42% so với cùng kỳ. Lỗ sau thuế 1,2 tỷ đồng, trong khi nửa đầu năm ngoái vẫn lãi 1,8 tỷ đồng sau thuế.

Cũng vào ngày 18/9/2019 và với nguyên nhân như trên, cổ phiếu VAT của Công ty Cổ phẩn VT Vạn Phúc bị HNX đưa vào diện bị cảnh báo.

Tuy nhiên, công ty này mới đây đã có báo cáo giải trình chênh lệch báo cáo tài chính trước và sau soát xét kỳ 6 tháng đầu năm 2019. Trong đó, sau soát xét, doanh thu công ty được điều chỉnh tăng 2,1 tỷ đồng lên mức 18,8 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cũng được điều chỉnh từ lỗ sang lãi nhẹ 300 triệu đồng.

Theo giải trình, nguyên nhân của sự chênh lệch này là do công ty hạch toán bổ sung doanh thu bán hàng, tăng chi phí quản lý và giảm chi phí bán hàng do trước soát xét làm sai.

Ngoài hai mã cổ phiếu trên, HNX cũng thông báo loạt cổ phiếu bị đưa vào danh sách không được giao dịch ký quỹ từ 18/9/2019 do chậm công bố thông tin báo cáo tài chính mẹ và hợp nhất bán niên năm 2019 soát xét quá 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin.

Các cổ phiếu này bao gồm: PGT của Công ty Cổ phần PGT Holding; MEC của Công ty Cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà; PVS của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam; FDT của Công ty Cổ phần Fuditour; LSC của Công ty Cổ phần Licogi 166.