16:18 19/10/2020

Chân dung 17 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy lần đầu đắc cử

TTXVN

Tính đến thời điểm sáng 19/10, trong số các nhân sự được tín nhiệm bầu chọn giữ cương vị Bí thư Đảng ủy các tỉnh, thành phố, có 17 người lần đầu đắc cử để đảm nhiệm cương vị này

ÔNG DƯƠNG VĂN THÁI - BÍ THƯ TỈNH ỦY BẮC GIANG

Chân dung 17 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy lần đầu đắc cử - Ảnh 1.

BÀ ĐÀO HỒNG LAN - BÍ THƯ TỈNH ỦY BẮC NINH

Chân dung 17 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy lần đầu đắc cử - Ảnh 2.

ÔNG HỒ QUỐC DŨNG - BÍ THƯ TỈNH ỦY BÌNH ĐỊNH

Chân dung 17 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy lần đầu đắc cử - Ảnh 3.

ÔNG DƯƠNG VĂN AN - BÍ THƯ TỈNH ỦY BÌNH THUẬN

Chân dung 17 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy lần đầu đắc cử - Ảnh 4.

ÔNG LÊ QUANG MẠNH - BÍ THƯ THÀNH ỦY CẦN THƠ

Chân dung 17 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy lần đầu đắc cử - Ảnh 5.

ÔNG NGÔ THANH DANH - BÍ THƯ TỈNH ỦY ĐẮK NÔNG

Chân dung 17 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy lần đầu đắc cử - Ảnh 6.

ÔNG NGUYỄN VĂN THẮNG - BÍ THƯ TỈNH ỦY ĐIỆN BIÊN

Chân dung 17 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy lần đầu đắc cử - Ảnh 7.

ÔNG HOÀNG TRUNG DŨNG - BÍ THƯ TỈNH ỦY HÀ TĨNH

Chân dung 17 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy lần đầu đắc cử - Ảnh 8.

ÔNG NGÔ VĂN TUẤN - BÍ THƯ TỈNH ỦY HÒA BÌNH

Chân dung 17 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy lần đầu đắc cử - Ảnh 9.

ÔNG ĐỖ THANH BÌNH - BÍ THƯ TỈNH ỦY KIÊN GIANG

Chân dung 17 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy lần đầu đắc cử - Ảnh 10.

ÔNG ĐẶNG XUÂN PHONG - BÍ THƯ TỈNH ỦY LÀO CAI

Chân dung 17 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy lần đầu đắc cử - Ảnh 11.

ÔNG TRẦN ĐỨC QUẬN - BÍ THƯ TỈNH ỦY LÂM ĐỒNG

Chân dung 17 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy lần đầu đắc cử - Ảnh 12.

ÔNG NGUYỄN VĂN ĐƯỢC - BÍ THƯ TỈNH ỦY LONG AN

Chân dung 17 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy lần đầu đắc cử - Ảnh 13.

ÔNG LÂM VĂN MẪN - BÍ THƯ TỈNH ỦY SÓC TRĂNG

Chân dung 17 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy lần đầu đắc cử - Ảnh 14.

ÔNG NGUYỄN VĂN NÊN - BÍ THƯ THÀNH ỦY TP.HCM

Chân dung 17 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy lần đầu đắc cử - Ảnh 15.

ÔNG NGÔ CHÍ CƯỜNG - BÍ THƯ TỈNH ỦY TRÀ VINH

Chân dung 17 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy lần đầu đắc cử - Ảnh 16.

ÔNG ĐỖ ĐỨC DUY - BÍ THƯ TỈNH ỦY YÊN BÁI

Chân dung 17 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy lần đầu đắc cử - Ảnh 17.