15:29 12/11/2020

Chân dung nữ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đầu tiên của Việt Nam

Đào Hưng

Ngày 12/11, Quốc hội phê chuẩn, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Đây là nữ thống đốc Ngân hàng Nhà nước đầu tiên của Việt Nam

Chân dung nữ thống đốc Ngân hàng Nhà nước đầu tiên của Việt Nam - Ảnh 1.