10:29 21/09/2019

“Chỉ có nghiêm túc lắng nghe dân mới nắm được người dân mong đợi gì”

Nhật Dương

"Nhà nước của dân, do dân, vì dân thì trước hết phải nghe được dân, chỉ có tinh thần, thái độ chân thành, nghiêm túc lắng nghe mới hiểu được dân, nắm bắt được người dân mong đợi gì"

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ phát biểu tại đại hội, chiều 20/9. Ảnh - Quang Vinh.
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ phát biểu tại đại hội, chiều 20/9. Ảnh - Quang Vinh.

Tại Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, chiều 20/9, Phó thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã có bài phát biểu về tình hình và nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, công tác phối hợp giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Trong bài phát biểu, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định rằng, Chính phủ luôn rất coi trọng công tác phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Phối hợp đa dạng và chặt chẽ nhiều lĩnh vực

Phó thủ tướng cho rằng, thời gian qua, hiệu quả phối hợp công tác giữa hai bên không ngừng được nâng cao. Hàng năm Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đều nghiêm túc tổ chức đánh giá kết quả công tác phối hợp và xác định nhiệm vụ trọng tâm. Bên cạnh đó, hàng tháng, Chính phủ cũng luôn trân trọng mời Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham dự và phát biểu tại phiên họp thường kỳ của Chính phủ.

Hai bên cũng luôn phối hợp chặt chẽ để thực hiện tốt các nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước và nhân dân giao. Chính phủ luôn quan tâm chỉ đạo, đôn đốc các bộ ngành, Ủy ban nhân dân các cấp có kế hoạch phối hợp và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Mặt trận hoạt động và đạt được kết quả cao nhất, nhất là tổ chức các phong trào thi đua yêu nước rộng khắp trên cả nước…

Phót hủ tướng cũng khẳng định, chương trình phối hợp giữa Chính phủ và Mặt trận được triển khai đa dạng trên hầu hết các lĩnh vực và đạt được nhiều kết quả tích cực, nổi bật là Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chỉ đạo Mặt trận các cấp tích cực tuyên truyền, động viên đoàn viên, hội viên phát huy quyền làm chủ của các tổ chức xã hội, hội, hiệp hội và của nhân dân trong mọi lĩnh vực.

Bên cạnh đó, Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng phối hợp hiệu quả trong chăm lo xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quốc tế; phối hợp trong đề xuất hoàn thiện, bổ sung các cơ chế chính sách trên các lĩnh vực dân tộc, tôn giáo, kiều bào…

"Nhà nước của dân, do dân, vì dân thì trước hết phải nghe được dân, chỉ có tinh thần, thái độ chân thành, nghiêm túc lắng nghe mới hiểu được dân, nắm bắt được người dân mong đợi gì", Phó thủ tướng lưu ý.

Thay mặt Chính phủ, Phó thủ tướng trân trọng cảm ơn Mặt trận vì đã luôn đồng hành cùng Chính phủ, chính quyền các cấp trong trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước; đề nghị trong thời gian tới hai bên tiếp tục phối hợp tốt hơn nữa, góp phần đáp ứng tốt hơn cho yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước, đáp ứng sự mong đợi của người dân, doanh nghiệp…

Chính phủ muốn Mặt trận luôn đồng hành

Trong bối cảnh đất nước đang trong giai đoạn phát triển mới, bên cạnh thuận lợi cũng có nhiều khó khăn, thách thức đan xen… Phó thủ tướng cho rằng, trong thời gian tới, một mặt ngoài nhiệm vụ có ý nghĩa then chốt là tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường công tác phối hợp giữa hai bên, nhất là khi Chính phủ đang đẩy mạnh xây dựng Chính phủ, chính quyền thân thiện, kiến tạo, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp thì vai trò của Mặt trận các cấp ngày càng quan trọng.

Trước những thực tế như vậy, Phó thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ mong muốn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đồng hành cùng Chính phủ trước hết là trong việc tăng cường nắm tình hình để tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền nắm bắt thông tin, định hướng dư luận.

Phó thủ tướng cũng bày tỏ, Chính phủ cũng muốn Mặt trận các cấp tổ chức đa dạng các diễn đàn, đa dạng hóa các kênh thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin một cách tối đa để người dân có thể bày tỏ nguyện vọng của mình và trực tiếp giám sát kết quả thực hiện các kiến nghị.

Cùng với đó là phối hợp chặt chẽ hơn nữa với chính quyền các cấp tổ chức các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, vận động nhân dân đoàn kết, giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa mới, xây dựng nông thôn mới, giải quyết các vấn đề xã hội… tích cực đẩy mạnh hơn nữa trong thực hiện các giải pháp, chính sách chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Phó thủ tướng cho biết thêm, trong thời gian tới, Chính phủ sẽ tiếp tục thể chế hóa, cụ thể hóa quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng thời, hoàn thiện và thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách phát huy vai trò của nhân dân trong việc quyết định những vấn đề lớn của đất nước, đảm bảo tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân…

Phó thủ tướng lần nữa nhấn mạnh rằng, đại đoàn kết toàn dân tộc phải dựa trên cơ sở giải quyết hài hòa lợi ích giữa các thành viên trong xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đảm bảo mỗi người dân đều được thụ hưởng những thành quả của công cuộc đổi mới.

Phó thủ tướng đề nghị, trong công tác phối hợp, hai bên thường xuyên tổ chức các cuộc tổng kết, sơ kết việc thực hiện các nghị quyết liên tịch, các kế hoạch phối hợp, tăng cường trao đổi, bàn bạc, quyết định các nội dung, biện pháp thực hiện nhiệm vụ phối hợp nhằm đạt kết quả, hiệu quả cao nhất trong công tác phối hợp.

"Chính phủ tin tưởng rằng, nhiệm kỳ tới, quan hệ phối hợp giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ ngày càng được phát huy, tạo được sự chuyển biến mới, góp phần cùng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng với nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng dựng một nước Việt Nam độc lập, tự cường, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh", Phó thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh.