12:12 11/08/2014

Chi phí dự phòng cắt đứt gần nửa lợi nhuận ACB

Thùy Duyên

Thêm ngân hàng thương mại buộc phải trích lập lượng lớn dự phòng rủi ro tín dụng

Nợ xấu của ACB từ mức 3,02% cuối năm 2013 đã tăng lên 3,64% tại thời điểm 30/6/2014.<br>
Nợ xấu của ACB từ mức 3,02% cuối năm 2013 đã tăng lên 3,64% tại thời điểm 30/6/2014.<br>
Ngân hàng Á châu (ACB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ, với kết quả lợi nhuận kém đi và nợ xấu tăng lên so với năm ngoái.

Báo cáo cho thấy, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của ACB vẫn tăng trưởng đáng kể trong quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2014 so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, chí phí trích lập dự phòng đột biến khiến lợi nhuận sụt giảm.

Cụ thể, trong quý 2/2014, ACB phải trích lập dự phòng rủi ro tín dụng tới hơn 354 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái chỉ gần 57 tỷ đồng. Việc trích lập này đã cắt gần phân nửa lợi nhuận thuần, khiến lợi nhuận trước thuế chỉ còn 412,28 tỷ đồng trong quý 2 vừa qua; lũy kế 6 tháng đầu năm nay chỉ đạt 730,54 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái đạt 945,63 tỷ đồng.

Chi phí trích lập dự phòng rủi ro tín dụng của ACB tăng đột biến trong quý vừa qua cũng gắn liền với tỷ lệ nợ xấu trong kỳ tăng lên khá mạnh. Cụ thể, nợ xấu của ACB từ mức 3,02% cuối năm 2013 đã tăng lên 3,64% tại thời điểm 30/6/2014.

Ngoài chi phí trích lập dự phòng, tín dụng tăng trưởng thấp cũng ảnh hưởng nhất định đến tốc độ lợi nhuận của ACB. Trong 6 tháng đầu năm nay, tăng trưởng tín dụng của ngân hàng này chỉ đạt 3,32%, xấp xỉ mức tăng trưởng bình quân toàn ngành (3,52%).