12:14 05/07/2010

Chính phủ cho phép EVN mua điện giá cao

Bảo Anh

Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng vừa yêu cầu EVN huy động tối đa các nguồn điện, kể cả các nguồn điện có giá thành cao

EVN cho rằng, để xảy ra cắt điện trong thời gian qua là do thiếu hụt nguồn cung.
EVN cho rằng, để xảy ra cắt điện trong thời gian qua là do thiếu hụt nguồn cung.
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng vừa yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) huy động tối đa các nguồn điện, kể cả các nguồn điện có giá cao.

Ngoài việc huy động điện trong tập đoàn, Phó thủ tướng cũng yêu cầu EVN tăng cường mua điện từ các nguồn điện độc lập, nguồn điện dự phòng của khách hàng và nhập khẩu điện để nâng khả năng cung ứng điện, giảm đến mức thấp nhất lượng điện năng thiếu hụt.

Phó thủ tướng yêu cầu EVN cần tập trung chỉ đạo, điều hành để đảm bảo tối đa khả năng, hiệu quả cung cấp điện. Trường hợp mất cân đối cung cầu điện, phải đề cao ý thức trách nhiệm của cơ quan quản lý, điều phối cung cấp điện đối với người sử dụng điện, phối hợp chặt chẽ với các ngành, các địa phương lập kế hoạch điều hòa phụ tải hợp lý, giảm đến mức thấp nhất thiệt hại cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt.

Ngoài ra, Chính phủ cũng yêu cầu Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thực hiện các biện pháp để có thể phát công suất cao nhất các nguồn điện thuộc các tập đoàn theo điều độ của EVN, đảm bảo cung ứng nhiêu liệu đầy đủ, ổn định cho các nhà máy điện.

Đặc biệt, sau khi để xảy ra tình trạng cắt điện trên diện rộng trong thời gian qua, Phó thủ tướng yêu cầu EVN phải báo cáo mức độ tác động tiêu cực của việc cắt điện trên trước ngày 15/7. Trong đó phải tổng hợp được tình hình cắt điện, tính hợp lý, công bằng và mức độ tác động tiêu cực của việc cắt điện đến sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân.

Cùng với đó, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương phải đánh giá việc thực hiện quy hoạch điện 6, phân tích các nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc cung cấp thiếu hụt điện năng trong thời gian qua, gồm cả những bất cập về cơ chế, chính sách, đề xuất các giải pháp khắc phục, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các nguồn điện, đảm bảo đáp ứng nhu cầu điện của nền kinh tế, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 7 này.

Ngoài ra, Phó thủ tướng chỉ đạo EVN phải khẩn trương đưa vào vận hành ổn định các nguồn điện mới, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các nguồn điện, không được để xảy ra tình trạng thiếu điện trong các năm sau.

Bộ Công Thương có trách nhiệm thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chỉ thị của Thủ tướng về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo cung cấp điện trong các tháng mùa khô năm 2010.