11:08 02/01/2019

Chính phủ đặt mục tiêu giảm nợ xấu xuống dưới 2%

Nhật Nam

Chính phủ đặt mục tiêu cụ thể xử lý nợ xấu và nợ tiềm ẩn thành nợ xấu trong năm 2019

Nợ xấu và các khoản tiềm ẩn trở thành nợ xấu cuối năm 2016 là 10,08%, đến cuối năm 2017 khoảng 7,7% và đến tháng 6/2018 còn khoảng 6,7% và nợ xấu nội bảng là 2,09%.
Nợ xấu và các khoản tiềm ẩn trở thành nợ xấu cuối năm 2016 là 10,08%, đến cuối năm 2017 khoảng 7,7% và đến tháng 6/2018 còn khoảng 6,7% và nợ xấu nội bảng là 2,09%.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 01 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, trong đó định hướng cụ thể việc điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động các tổ chức tín dụng.

Theo Nghị quyết 01, năm 2019, chính sách tiền tệ có định hướng điều hành chủ động, linh hoạt và thận trọng, phối hợp hài hòa với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác, nhất quán mục tiêu xuyên suốt là duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều hành lãi suất, tỷ giá linh hoạt, phù hợp với cân đối vĩ mô, diễn biến thị trường và yêu cầu quản lý; giữ ổn định thị trường ngoại tệ, thị trường vàng; củng cố dự trữ ngoại hối nhà nước.

Chính phủ yêu cầu tăng trưởng tín dụng đi đôi với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng tín dụng, tập trung tín dụng cho các lĩnh vực sản xuất, nhất là các lĩnh vực ưu tiên; có giải pháp tín dụng phù hợp đáp ứng nhu cầu hợp pháp của người dân, góp phần hạn chế tín dụng đen.

Chính sách tiền tệ năm nay cũng sẽ tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tín dụng trong các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro và việc huy động, cho vay bằng ngoại tệ.

Nghị quyết 01 một lần nữa nêu định hướng từng được Chính phủ đặt ra trong năm 2018 nhưng chưa thực hiện được: có giải pháp để tăng vốn cho các ngân hàng thương mại nhà nước và ngân hàng thương mại nhà nước chiếm cổ phần chi phối.

Tại nghị quyết này, Chính phủ nhấn mạnh việc quyết liệt thực hiện hiệu quả nghị quyết của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, cũng như nêu cụ thể mục tiêu phấn đấu đưa tỷ lệ nợ xấu nội bảng xuống dưới 2% và tỷ lệ nợ xấu và nợ tiềm ẩn trở thành nợ xấu (gồm nợ xấu, nợ xấu đã bán cho VAMC hiện chưa xử lý được và các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ tiềm ẩn trở thành nợ xấu) dưới 5%.

Theo thông tin cập nhật gần nhất về tình hình nợ xấu, đưa ra tại diễn đàn Quốc hội kỳ họp vừa qua, số liệu nợ xấu và các khoản tiềm ẩn trở thành nợ xấu cuối năm 2016 là 10,08%, đến cuối năm 2017 khoảng 7,7% và đến tháng 6/2018 còn khoảng 6,7% và nợ xấu nội bảng là 2,09%.