15:19 26/11/2019

Chính phủ được tự chọn nhà đầu tư làm sân bay Long Thành

Hà Vũ

Quốc hội thể hiện rõ quan điểm về đề xuất của Chính phủ chỉ định thầu cho Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm sân bay Long Thành.

Kết quả biểu quyết thông qua báo cáo nghiên cứu khả thi sân bay Long Thành
Kết quả biểu quyết thông qua báo cáo nghiên cứu khả thi sân bay Long Thành

Với 435/455 đại biểu tán thành, chiều 26/11 Quốc hội đã thông qua báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Theo nghị quyết này, Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) giai đoạn 1 đầu tư xây dựng 1 đường cất hạ cánh và 1 nhà ga hành khách cùng các hạng mục phụ trợ đồng bộ với công suất 25 triệu hành khách/năm, 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm.

Quốc hội giao Chính phủ xem xét, quyết định tổng mức đầu tư của dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư công, xây dựng, quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật có liên quan, bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và bảo đảm tổng mức đầu tư toàn bộ dự án sân bay Long Thành không vượt tổng mức đầu tư theo nghị quyết số 94 của Quốc hội (336.630 tỷ đồng, tương đương 16,03 tỷ USD, áp dụng đơn giá năm 2014 - PV).

Nghị quyết cũng thể hiện rõ quan điểm của Quốc hội về đề xuất của Chính phủ chỉ định thầu cho Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm sân bay Long Thành.

Trước quan điểm nhiều chiều của đại biểu về đề xuất này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình: dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành là công trình quan trọng quốc gia, liên quan mật thiết đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh nên việc lựa chọn nhà đầu tư cần phải hết sức thận trọng, chặt chẽ, bảo đảm cơ sở pháp lý.

"Luật Đấu thầu đã quy định rõ các hình thức lựa chọn nhà đầu tư, việc lựa chọn nhà đầu tư thuộc thẩm quyền của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ", Uỷ ban Thường vụ Quốc hội  khẳng định.

Nghị quyết được Quốc hội thông qua nêu rõ: Chính phủ lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật bảo đảm quốc phòng, an ninh và lợi ích của Nhà nước, lợi ích của Quốc gia; bảo đảm sự quản lý của Nhà nước theo quy định của pháp luật về hàng không dân dụng và sử dụng cho mục đích quân sự.

Quốc hội cũng yêu cầu sử dụng vốn của nhà đầu tư; không sử dụng bảo lãnh Chính phủ, bảo đảm tiến độ, tính khả thi, hiệu quả và công khai, minh bạch về phương án huy động vốn.

Bằng việc thông qua nghị quyết, Quốc hội đã đồng ý điều chỉnh diện tích đất cho quốc phòng từ 1.050 héc-ta thành 570 ha dành riêng cho quốc phòng và 480 ha cho xây dựng kết cấu hạ tầng hàng không dùng chung quân sự và dân dụng. Việc quản lý, sử dụng phần diện tích dùng chung thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về hàng không dân dụng; ưu tiên cho hoạt động quân sự khi thực hiện nhiệm vụ quốc phòng.

Nghị quyết cũng cho phép bổ sung hai tuyến giao thông kết nối vào dự án: tuyến số 1 nối với Quốc lộ 5, tuyến số 2 nối với đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Nghị quyết này yêu cầu Chính phủ chỉ đạo Hội đồng thẩm định nhà nước, Bộ Giao thông vận tải, các bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai phối hợp khẩn trương xem xét, hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, bảo đảm chất lượng, tiến độ trình Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư.

 Trong đó, tiếp tục làm rõ các nội dung về tổng mức đầu tư, hiệu quả kinh tế - xã hội và tài chính, công nghệ chính, quản lý, vận hành, khai thác và đào tạo nguồn nhân lực và các cơ chế, chính sách đặc thù (nếu có).

Hoàn thành công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để bàn giao mặt bằng kịp tiến độ thi công dự án, bảo đảm hoàn thành và đưa vào khai thác dự án theo đúng yêu cầu của nghị quyết số 94/2015/QH13 (chậm nhất năm 2025 hoàn thành và đưa vào khai thác giai đoạn 1) .

Chính phủ còn được giao nghiên cứu đầu tư xây dựng hệ thống giao thông kết nối khu vực Cảng hàng không quốc tế Long Thành với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đồng bộ với từng giai đoạn đầu tư theo định hướng trở thành cảng hàng không trung chuyển khu vực và quốc tế.