17:37 01/06/2018

Chính phủ muốn luật hoá quyền vật nuôi

Nguyễn Lê

Vật nuôi được đảm bảo điều kiện để sinh trưởng, phát triển khoẻ mạnh

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường thừa uỷ quyền Thủ tướng trình Quốc hội dự án Luật Chăn nuôi.
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường thừa uỷ quyền Thủ tướng trình Quốc hội dự án Luật Chăn nuôi.

Chiều 1/6, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường thừa uỷ quyền Thủ tướng đã trình Quốc hội dự án Luật Chăn nuôi.

Tại đây, Chính phủ đề xuất luật hoá quyền của vật nuôi.

Theo đó, mục 4 chương 4 quy định về quyền vật nuôi, gồm hai điều. Điều 50 đối xử nhân đạo với vật nuôi quy định: vật nuôi được đảm bảo điều kiện để sinh trưởng, phát triển khoẻ mạnh.

Điều 51 về bảo đảm quyền vật nuôi quy định: người chăn nuôi phải thực hiện các yêu cầu đảm bảo quyền vật nuôi trong mọi hoạt động liên quan đến vật nuôi như thiết kế chuồng nuôi; xác định mật độ chăn nuôi; điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng, vận chuyển, khai thác; kỹ thuật giết mổ, biện pháp tiêu hủy, thí nghiệm khoa học.

Theo dự thảo luật, Chính phủ quy định chi tiết điều này.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho biết, dự thảo luật cũng có chương 5 là chương hoàn toàn mới được biên tập do nhu cầu thực tế khách quan cần quản lý.

Chương này quy định về quản lý động vật bán hoang dã gây nuôi, chăn nuôi động vật cảnh, chó, mèo.

Nội dung này đến nay vẫn chưa được điều chỉnh ở văn bản nào nên rất cần được luật hóa vào dự thảo luật để quản lý chặt chẽ hơn, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường giải thích.

Liên quan đến nội dung này, Uỷ ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường của Quốc hội (cơ quan thẩm tra dự án luật) đề nghị làm rõ đối tượng "động vật bán hoang dã gây nuôi" và hình thức nuôi bán hoang dã (nuôi lợn rừng, chim yến). Quy mô nuôi động vật bán hoang dã, động vật cảnh ở mức nào thì phải đăng ký với ủy ban nhân dân cấp huyện, kê khai chăn nuôi với UBND cấp xã.

Cơ quan thẩm tra cũng cho rằng cần bổ sung quy định về xuất khẩu, nhập khẩu động vật cảnh, động vật bán hoang dã gây nuôi. Bổ sung quy định cách thức xử lý các động vật bán hoang dã gây nuôi trong trường hợp tạm dừng gây nuôi, kinh doanh của các cơ sở chăn nuôi không đáp ứng các yêu cầu về quy định gây nuôi, kinh doanh động vật bán hoang dã gây nuôi.