07:34 27/12/2019

Chính phủ sẽ có cơ chế thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Hà Vũ

Thủ tướng yêu cầu chính quyền các cấp tạo mọi điều kiện, Chính phủ sẽ có cơ chế thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gặp mặt đoàn đại biểu Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa - Ảnh: VGP
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gặp mặt đoàn đại biểu Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa - Ảnh: VGP

Văn phòng Chính phủ cho biết, chiều 26/12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gặp mặt đoàn đại biểu Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa.

 Tham dự buổi gặp mặt có lãnh đạo nhiều bộ, ngành và hơn 100 doanh nghiệp nhỏ và vừa, đại diện cho 62.000 doanh nghiệp thành viên.

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng sự phát triển lành mạnh của doanh nghiệp nhỏ và vừa thời gian qua, với tốc độ nhanh, đặc biệt là những đóng góp cho sự phát triển đất nước. Trong đó, có những doanh nghiệp có quy mô rất nhỏ trước đây giờ tiến lên quy mô vừa. 

Theo Thủ tướng, điều đáng mừng là các doanh nghiệp nhỏ và vừa có khát vọng phát triển mạnh mẽ để xây dựng đất nước, đồng thời có mong muốn đổi mới hơn nữa về cơ chế, chính sách của Nhà nước để tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển.

Thủ tướng yêu cầu chính quyền các cấp tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Chính phủ sẽ có cơ chế thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hiện chiếm 90% số lượng doangh nghiệp mà theo kinh nghiệm thế giới muốn có doanh nghiệp lớn thì đầu tiên phải có doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Người đứng đầu Chính phủ cũng mong muốn các doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động năng động, hiệu quả, phát triển bền vững và cố gắng phát triển về số lượng để bảo đảm mục tiêu có 1 triệu doanh nghiệp vào năm 2020 khi mà hiện nay tỷ lệ doanh nghiệp trên dân số của Việt Nam còn thấp so với các nước (120 người mới có 1 doanh nghiệp).

Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp nhỏ và vừa đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, đóng góp cho Chính phủ trong công cuộc cải cách mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh. Tuân thủ pháp luật, xây dựng môi trường văn hóa, quan tâm đến an sinh xã hội.

"Doanh nghiệp nhỏ và vừa cần có khát vọng trong phát triển, đó chính là nguồn lực quan trọng để đóng góp vào thành công của Việt Nam trong tương lai", Thủ tướng nói.