07:30 03/07/2015

Chính phủ yêu cầu quản chặt các khoản vay bất động sản

Nguyên Hà

Yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng tín dụng tập trung vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên

Trong nghị quyết phiên họp tháng 4/2015, Chính phủ chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp bất động sản, người dân tiếp cận nguồn vốn.<br>
Trong nghị quyết phiên họp tháng 4/2015, Chính phủ chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp bất động sản, người dân tiếp cận nguồn vốn.<br>
Sau đúng hai tháng chỉ đạo gỡ khó về vốn cho lĩnh vực bất động sản, nghị quyết phiên họp tháng 6 của Chính phủ vừa ban hành đã đề cập đến nội dung yêu cầu “Giám sát chặt chẽ khi cho vay các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro” trong đó nêu cụ thể là bất động sản, dự án có thời gian thu hồi vốn dài.

Theo đó, Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều hành chính sách lãi suất, tỷ giá theo hướng ổn định; thúc đẩy tăng trưởng tín dụng gắn với bảo đảm cơ cấu tín dụng phù hợp, trong đó tập trung tín dụng vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ.

Đặc biệt, Chính phủ yêu cầu giám sát chặt chẽ khi cho vay các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như bất động sản, dự án thu hồi vốn thời gian dài...

Khẩn trương hoàn thành xây dựng và đề xuất gói tín dụng cho đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông theo Nghị quyết số 05/2015 của Chính phủ.

Bộ Tài chính theo dõi chặt chẽ diễn biến giá cả, điều hành các mặt hàng do Nhà nước quản lý giá theo cơ chế thị trường, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát.

Bộ Công Thương điều hành duy trì đà tăng trưởng của ngành công nghiệp; chú trọng nâng sản lượng dầu thô khai thác trong nước; khẩn trương đề xuất chính sách khuyến khích phát triển, thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp hỗ trợ để nâng cao hiệu quả đầu tư kinh doanh và giá trị gia tăng trong nước....

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương, nhất là các thành phố lớn tích cực tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản gắn với thực hiện chiến lược về nhà ở, đặc biệt là đối với nhà ở xã hội; tích cực triển khai có hiệu quả Luật Xây dựng, Luật Nhà ở; đẩy mạnh thực hiện công tác quản lý nhà nước về đầu tư phát triển đô thị theo quy định tại Nghị định số 11/2013 của Chính phủ.

Cũng tại nghị quyết nói trên, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước tập trung quyết liệt thực hiện hoàn thành kế hoạch tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước năm 2015; xác định rõ trách nhiệm cá nhân người đứng đầu các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ này.

Về công tác cải cách hành chính, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính; thực hiện có hiệu quả đề án đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức; tập trung cải cách thể chế.