14:51 19/05/2011

Chính phủ yêu cầu “siết” quản lý các gói thầu EPC

Bảo Anh

Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu các bộ, ngành và địa phương chấn chỉnh công tác quản lý đối với các gói thầu EPC

 EPC là gói thầu bao gồm toàn bộ các công việc thiết kế, cung cấp thiết bị, vật tư và xây lắp đối với các dự án lớn, các công trình trọng điểm quốc gia.
EPC là gói thầu bao gồm toàn bộ các công việc thiết kế, cung cấp thiết bị, vật tư và xây lắp đối với các dự án lớn, các công trình trọng điểm quốc gia.
Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu các bộ, ngành và địa phương chấn chỉnh công tác quản lý đối với các gói thầu EPC.

Ngoài các đơn vị trên, lãnh đạo các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước trong phạm vi quản lý của mình cũng có trách nhiệm rà soát và chấn chỉnh công tác quản lý đối với lĩnh vực trên.

Theo chỉ thị của Thủ tướng, đối với các hợp đồng đang thực hiện, các đơn vị cần phải tăng cường giám sát bảo đảm việc thực hiện hợp đồng đúng kế hoạch, tiến độ thi công mà nhà thầu cam kết trong hồ sơ dự thầu và hợp đồng đã ký kết; nghiêm túc xử lý vi phạm hợp đồng đối với các hành vi chậm tiến độ, không đảm bảo chất lượng vật tư, thiết bị.

Đối với các hợp đồng trong giai đoạn ký kết hợp đồng, các đơn vị cần phải rà soát các điều kiện của dự thảo hợp đồng, trong trường hợp thấy không đảm bảo tính khả thi và không hiệu quả thì kiên quyết không ký hợp đồng. Đồng thời phải xác định rõ các chế tài trong hợp đồng đủ mạnh để ràng buộc nhà thầu phải đảm bảo tiến độ, chất lượng của công trình, kiểm soát chi phí trong tổng mức đầu tư.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đối với các dự án, gói thầu được triển khai trong thời gian tới khi lập báo cáo nghiên cứu khả thi, các chủ đầu tư cần bám sát yêu cầu về tính tiên tiến, hiện đại của thiết bị công nghệ; phản ánh chính xác và dự báo biến động của giá cả thiết bị, vật tư, hàng hóa theo giá thị trường trong nước và quốc tế...

Người đứng đầu Chính phủ cũng khẳng định, trường hợp gói thầu EPC mà khả năng các nhà thầu trong nước đảm nhận được trên 50% khối lượng công việc thì không được tổ chức đấu thầu quốc tế mà phải tổ chức đầu thầu rộng rãi trong nước.

Đối với phần thiết bị công nghệ trong nước không sản xuất được thì có thể được thực hiện theo 2 phương án, hoặc tách phần thiết bị công nghệ thành một gói thầu riêng để tổ chức đấu thầu quốc tế; hoặc giao nhà thầu trong nước đã trúng thầu tổ chức lựa chọn nhà thầu phụ đặc biệt để cung cấp thiết bị công nghệ đảm bảo yêu cầu chất lượng tiên tiến, hiện đại.

Còn đối với trường hợp các gói thầu EPC có giá trị, quy mô lớn yêu cầu công nghệ đa dạng, phức tạp thuộc các dự án quan trọng của ngành hoặc dự án quan trọng quốc gia thì bộ quản lý ngành thành lập các Hội đồng khoa học về kinh tế - kỹ thuật để nghiên cứu và đề xuất phương pháp đánh giá chất lượng, tuổi thọ thiết bị trong cả đời dự án, bảo đảm so sánh được hiệu quả giữa các loại thiết bị công nghệ.

Thủ tướng cũng yêu cầu các đơn vị cần phải nghiêm chỉnh thực hiện việc sử dụng và quản lý lao động nước ngoài theo quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật về lao động.  Bộ Công an, Bộ Ngoại giao kiểm soát chặt chẽ việc cấp thị thực nhập cảnh cho người nước ngoài. Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội nghiên cứu, đề xuất sửa đổi quy định người nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức tại Việt Nam.

 EPC là gói thầu bao gồm toàn bộ các công việc thiết kế, cung cấp thiết bị, vật tư và xây lắp đối với các dự án lớn, các công trình trọng điểm quốc gia.

Trong thời gian qua, theo đánh giá của các cơ quan chức năng, việc thực hiện các gói thầu EPC đã bộc lộ nhiều hạn chế ở chất lượng hồ sơ mời thầu, cơ hội tham gia của các nhà thầu trong nước còn nhiều hạn chế, việc quản lý lao động nước ngoài chưa được quan tâm... dẫn đến tiến độ thực hiện các dự án, công trình bị chậm trễ, chất lượng chưa đáp ứng yêu cầu.

Đặc biệt, việc chậm tiến độ các công trình xây dựng các nhà máy nhiệt điện làm cho tình trạng thiếu điện càng trầm trọng hơn, một số dự án giao thông, thoát nước, vệ sinh môi trường tại các thành phố lớn bị chậm trễ gây bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng lớn đến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.