16:47 16/09/2008

Chính thức chấm dứt bù lỗ cho xăng dầu

Thúy Nhung

Kể từ ngày 16/9, Nhà nước chấm dứt bù lỗ, tất cả các mặt hàng xăng dầu đều tuân theo thị trường

Ngân sách Nhà nước sẽ tạm ứng cho doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu tương ứng với số lỗ từ hoạt động kinh doanh xăng dầu đến ngày 21/7 mà các doanh nghiệp chưa thể tự bù lỗ - Ảnh: Anh Quân.
Ngân sách Nhà nước sẽ tạm ứng cho doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu tương ứng với số lỗ từ hoạt động kinh doanh xăng dầu đến ngày 21/7 mà các doanh nghiệp chưa thể tự bù lỗ - Ảnh: Anh Quân.
Kể từ ngày 16/9, Nhà nước chấm dứt bù lỗ, tất cả các mặt hàng xăng dầu đều tuân theo thị trường.

Đó là nội dung chính của Quyết định 79/2008/ QĐ-BTC về cơ chế quản lý điều hành giá xăng dầu, do Bộ Tài chính ban hành sáng nay (16/9).

Theo đó, diễn biến giá xăng dầu trong nước từ nay sẽ tuân theo diễn biến của thị trường thế giới. Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu sẽ thực hiện đăng ký giá theo quy định của pháp luật hiện hành và hướng dẫn của Bộ Tài chính, Bộ Công Thương.

Quyết định này thực hiện theo lộ trình tại Nghị định 55/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 6/4/2007 quy định về kinh doanh xăng dầu. Nhà nước giảm bù giá các loại dầu; thực hiện giá bán theo cơ chế thị trường đối với dầu mazut trong năm 2007, đối với dầu diesel và dầu hoả vào năm 2008.
 
Cũng theo quyết định trên, Bộ Tài chính sẽ xác định cụ thể mức lỗ đối với dầu diesel để cấp bù cho doanh nghiệp, kể cả lượng tồn kho nhập khẩu trước ngày 16/9.

Ngân sách Nhà nước sẽ tạm ứng cho doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu tương ứng với số lỗ từ hoạt động kinh doanh xăng dầu đến ngày 21/7 mà các doanh nghiệp chưa thể tự bù lỗ.

Bộ Tài chính sẽ hướng dẫn việc tạm ứng và việc hoàn trả ngân sách nhà nước trích từ lãi trước thuế kinh doanh xăng dầu thời gian tới.