20:04 30/09/2018

Chính thức ra mắt Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Duyên Duyên

Thủ tướng đánh giá việc thành lập Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước là bước quan trọng để phân biệt rõ, tách bạch chức năng quản lý Nhà nước và chức năng kinh doanh của doanh nghiệp.

Thủ tướng nhấn mạnh việc đưa 19 Tập đoàn, Tổng công ty về Ủy ban sẽ không làm giảm vai trò của các Bộ mà thậm chí còn tăng lên.
Thủ tướng nhấn mạnh việc đưa 19 Tập đoàn, Tổng công ty về Ủy ban sẽ không làm giảm vai trò của các Bộ mà thậm chí còn tăng lên.

Chiều 30/9, buổi lễ ra mắt Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp chính thức được tổ chức với sự tham dự của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Sau gần 8 tháng thành lập, cuối cùng Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước đã chính thức được ra mắt với nhiệm vụ tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại 19 doanh nghiệp Nhà nước với số vốn chủ sở hữu là trên 1 triệu tỷ đồng, tổng giá trị tài sản là hơn 2,3 triệu tỷ đồng.

Tại buổi lễ ra mắt, Ủy ban đã ký Biên bản hợp tác về chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại 19 doanh nghiệp với 5 Bộ: Công thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin Truyền thông và Tài chính.

Cũng trong buổi lễ này, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã trao Quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Phú Hà, Vụ trưởng Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước nhanh chóng kiện toàn bộ máy theo hướng tinh gọn, kiện toàn, không để kẽ hở cho tham nhũng, nâng cao trách nhiệm giải trình tại Ủy ban cũng như tại các tập đoàn, cơ chế giám sát người đại diện, tăng cường minh bạch, tránh thất thoát, không để xảy ra tình trạng "sân trước sân sau"…

Thủ tướng nhấn mạnh việc đưa 19 Tập đoàn, Tổng công ty về Ủy ban sẽ không làm giảm vai trò của các Bộ mà thậm chí còn tăng lên.

"Ủy ban, với vai trò đại diện quyền sở hữu vốn nhà nước không chỉ có Chính phủ mà các cơ quan liên quan, dư luận xã hội đều đang theo dõi, kỳ vọng rất lớn trong đổi mới tư duy, quản trị... Làm sao khắc phục cho được yếu kém, tạo sự khác biệt lớn cho khu vực doanh nghiệp Nhà nước để khu vực này nói riêng và từng doanh nghiệp tăng hiệu quả hoạt động, kinh doanh hiệu quả, tăng sức cạnh tranh của lĩnh vực nhà nước. Có Ủy ban này, chúng ta kỳ vọng sức cạnh tranh của khu vực doanh nghiệp Nhà nước còn cao hơn nữa", Thủ tướng chỉ đạo.

Cũng theo người đứng đầu Chính phủ, Ủy ban sẽ có vai trò chủ chốt khi được giao quản lý số vốn gần 1 triệu tỷ đồng, tổng tài sản 2,3 triệu tỷ đồng, chiếm 2/3 tổng tài sản doanh nghiệp Nhà nước. Những đơn vị thuộc về đây đều là trọng yếu của nền kinh tế.

"Chúng ta có 2 con đường, một là xây dựng uỷ ban chuyên nghiệp, hiện đại từ đó thúc đẩy cải cách mạnh mẽ. Hoặc con đường thứ hai là tạo ra cơ quan quan liêu, bảo thủ làm gánh nặng cho đất nước. Hai con đường đó chọn con đường nào?

Tôi xin tuyên bố chúng ta lựa chọn con đường thứ nhất, khó hơn nhưng tôi tin tất cả đều muốn lựa chọn con đường thúc đẩy phát triển hiện đại, nâng cao hiệu quả cho doanh nghiệp Nhà nước. Nếu đây là một cơ quan bảo thủ, hành chính, quan liêu làm hạn chế sự phát triển của doanh nghiệp nhà nước thì chúng ta không bao giờ lập Ủy ban", Thủ tướng khẳng định.

Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu siêu Ủy ban phải bổ sung chiến lược phát triển, xác định rõ mục tiêu với từng Tập đoàn, Tổng công ty, nâng cao hiệu lực quản trị doanh nghiệp cũng như tiếp tục sắp xếp, đổi mới, cổ phần hoá doanh nghiệp theo hướng chất lượng hơn...

Theo quy định tại Nghị định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban, Ủy ban thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp kể từ ngày Nghị định được ký ban hành, tức là từ ngày 29/9/2018.