15:28 21/03/2012

Chính thức siết trạng thái ngoại tệ các ngân hàng

Thùy Duyên

Ngân hàng Nhà nước chính thức siết lại trạng thái ngoại tệ của các ngân hàng, một thời gian dài sau chỉ đạo của Thủ tướng

Việc thu hẹp trạng thái ngoại tệ sẽ hạn chế phần nào khả năng đầu cơ và chuyển đổi vốn trong hệ thống - Ảnh: VnExpress.
Việc thu hẹp trạng thái ngoại tệ sẽ hạn chế phần nào khả năng đầu cơ và chuyển đổi vốn trong hệ thống - Ảnh: VnExpress.
Ngày 20/3/2012, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ký ban hành Thông tư số 07/2012/TT-NHNN quy định về trạng thái ngoại tệ của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Thông tư này quy định về trạng thái ngoại tệ của các tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam được phép hoạt động ngoại hối.

Theo Thông tư, trạng thái ngoại tệ của tổ chức tín dụng được xác định vào thời điểm cuối ngày làm việc; trạng thái nguyên tệ của ngoại tệ được tính trên cơ sở số dư các tài khoản có liên quan theo quy định tại phụ lục đính kèm thông tư này; quy đổi trạng thái nguyên tệ của từng ngoại tệ sang đồng Việt Nam theo tỷ giá quy đổi trạng thái; cộng các trạng thái ngoại tệ dương với nhau để tính tổng trạng thái ngoại tệ dương; cộng các trạng thái ngoại tệ âm với nhau để tính tổng trạng thái ngoại tệ âm.

Đặc biệt, thông tư cũng quy định một số nội dung mới so với các quy định trước đây về giới hạn tổng trạng thái ngoại tệ. theo đó, giới hạn tổng trạng thái ngoại tệ được tính bằng tỷ lệ giữa tổng trạng thái ngoại tệ dương hoặc tổng trạng thái ngoại tệ âm chia cho vốn tự có của tổ chức tín dụng. Vốn tự có để tính giới hạn tổng trạng thái ngoại tệ là vốn tự có của tháng liền kề trước kỳ báo cáo; tổng trạng thái ngoại tệ dương của các tổ chức tín dụng không được vượt quá 20% vốn tự có; tổng trạng thái ngoại tệ âm cuối ngày của các tổ chức tín dụng không được vượt quá 20% vốn tự có.

Các chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam có vốn tự có từ 25 triệu đô la Mỹ trở xuống được phép áp dụng mức giới hạn tổng trạng thái ngoại tệ như sau: tổng trạng thái ngoại tệ dương cuối ngày quy ra đô la Mỹ không được vượt quá 5 triệu đô la Mỹ; tổng trạng thái ngoaị tệ âm cuối ngày quy ra đô la Mỹ không được vượt quá 5 triệu đô la Mỹ.

Về chế độ báo cáo, chậm nhất đến 14h của ngày làm việc, tổ chức tín dụng gửi báo cáo trạng thái ngoại tệ của ngày làm việc liền kề trước đó về Ngân hàng Nhà nước.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 2/5/2012.

Như vậy, trạng thái ngoại tệ theo quy định trước đây là +/-30% vốn tự có đã được thu hẹp lại còn +/-20%. Đáng chú ý là việc điều chỉnh này đến nay mới được thực hiện, sau một thời gian dài có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và qua vài lần dự thảo.

Trước đó, đầu năm 2011, thị trường ngoại hối có nhiều biến động với sự căng thẳng của tỷ giá USD/VND. Một số ý kiến cho rằng Ngân hàng Nhà nước cần thu hẹp trạng thái ngoại tệ của các tổ chức tín dụng, thậm chí xuống còn +/-5%, để hạn chế khả năng đầu cơ, chuyển đổi vốn trong hệ thống gây bất lợi tới tỷ giá.